Sportacademie van A tot Z(letter A)

Kijk voor algemene informatie bij Studenteninfo van A tot Z

Artikelen met meer informatie voor studenten van de afdeling Sportacademie

Adres sportacademie

Sportacademie Marathonloop ’s-Hertogenbosch: Bezoekadres: Marathonloop 11 5235 AA ’s-Hertogenbosch Contact: Telefoon: 073 624 97 26 Opleidingeninfolijn: 073 624 96 00

Adres sportcomplex de saren/ vv wilhelmina

Sportcomplex De Saren VV Wilhelmina De Saren 12 5235 AL, ’s-Hertogenbosch Telefoon: 073 642 76 18

Adres vughtse sportclub prins hendrik

Vughtse Sportclub Prins Hendrik Sportlaan 1 5263 DN VUGHT (navigatie: Postweg) 073 656 43 22

Adres zwembad die heijgrave

Zwembad Die Heijgrave Burgemeester Zwaansweg 4 5221 CJ Vlijmen Telefoon: 073 649 47 44

Adreswijziging doorgeven

Je adreswijziging dien je door te geven aan de administratie van de Sportacademie.

Afdelingsbijdrage

De afdeling organiseert activiteiten die niet vergoed worden door het Ministerie van Onderwijs, zoals sport-, prikkel-, cursus- en kampdagen, maar die essentieel zijn voor je opleiding. Deze voorzieningen zijn een echte meerwaarde voor de opleiding en/of maken het volgen van de opleiding een stuk makkelijker. Wij zorgen er uiteraard voor dat deze bijdrage zo laag mogelijk blijft. Daarvoor vraagt de afdeling nog een extra bijdrage.

Afwezig (onwettig)

Bij onwettig verzuim, te laat komen en verwijdering uit de les, kan de mentor / studieloopbaanbegeleider / coördinator één van de volgende disciplinaire maatregelen nemen: - Een extra opdracht. - De gemiste uren inhalen. - Dag(deel) hand en spandiensten binnen of buiten de afdeling. In geval van herhaling zullen oplopende disciplinaire maatregelen worden getroffen, wat kan leiden tot schorsing en daarna definitieve verwijdering van de opleiding.

Algemeen vormend onderwijs (AVO-vakken)

Voor alle onderdelen van de opleidingen in het MBO is een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen van groot belang...

Voor niveau 4 opleidingen geldt daarnaast dat Engels een verplicht onderdeel is van de
opleiding.
Iedere mbo-student doet examens in de vakken Nederlands en rekenen. Iedere mbo 4-
student doet daarnaast ook examen in Engels.
Bij de AVO-vakken hoort ook het onderdeel ‘loopbaan en burgerschap’. Hiervoor doe je geen examen, maar moet je je houden aan de ‘inspanningsverplichting’ en moet je voldoen aan
de ‘inspanningseisen’.
De verplichte AVO-vakken zijn dus:
Nederlandse taal;
rekenen;
loopbaan en burgerschap;
Engelse taal (alleen voor niveau 4).

Algemene informatie Koning Willem 1 College

Alle algemene informatie die je behoort te weten over je opleiding, zoals leerlingenstatuut, toetsing, examens, regelingen, financieel reglement, medezeggenschap d.m.v. de leerlingenraad, staat op de site van het Koning Willem I College, http://www.kw1c.nl, onder het kopje (aankomende) Studenten. Raadpleeg deze informatie regelmatig.

Attitude

Als Student van de Sportacademie ben je ook een ambassadeur...

Dus zowel op school als in je BPV verwachten we correct gedrag, taalgebruik en kleding.
Voor de lessen betekent dat dus: geen petten op, geen ipods, geen mobiele telefoon
niet eten/drinken in de klas, rommel opruimen (ook buiten op het terrein), enz..
Bij constatering kun je worden verwijderd en kan de mobiele telefoon of geluidsdrager worden
ingenomen en bij de onderwijscoördinator in bewaring worden gegeven.
Indien je echt niet zonder roken kunt, doe je dat in het midden van het plein of op de verder
aangegeven plaatsen. Wordt roken geconstateerd op de niet aangegeven plaatsen en ruim je niet je eigen afval op, dan wordt je verplicht opgedragen het terrein en/of de foyer op te ruimen.
Kauwgom wordt niet toegestaan in de gebouwen. Deponeer dat in de afvalbak!!!


Ben een goed voorbeeld voor anderen, dus ook voor de kleine kinderen die ook gebruik maken
van de accommodaties.

 Portaal  Zoeken