Community Challenge

Project indienen

Nieuwe projecten kun je mailen naar communitychallenge@kw1c.nl
Vermeld in je mail:

*Het projectidee
*Naam, telefoonnummer, e-mailadres van wie het goed vindt dat het project wordt uitgevoerd en die het project begeleidt (de opdrachtgever)
*Naam van de instelling, de plaats (adres, postcode) waar het project plaatsvindt
(eventueel telefoonnummer en e-mailadres)

Projecten

Spelregels

De school
* De school levert in principe één week voor aanvang, de opdrachtgever een overzicht met namen en telefoonnummers van de deelnemende leerlingen.
* Levert de deelnemende leerlingen alle benodigde gegevens van het project. Waar ze moeten zijn, contactgegevens opdrachtgever, contactgegevens medeleerlingen.
* Levert presentielijsten Vaak levert de school een docent die zo nu en dan komt kijken of alles goed gaat en die als aanspreekpunt dient voor de opdrachtgever. De aangegeven mentor zorgt voor die docent of is dat zelf. Deze docenten houden een oogje in het zeil bij meerdere projecten. Ze kunnen worden aangesproken over eventuele problemen of oplossingen.

De opdrachtgever
* Elk project heeft een opdrachtgever die het project opstart, begeleidt en afsluit.
* De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ontvangst, materialen, aandacht en eventueel een ruimte om te werken (soms kan dat ook op school zijn).De opdrachtgever vult dagelijks presentielijsten in en stuurt die op donderdagmiddag/avond naar de mentor.

De studenten

* Melden zich af bij de opdrachtgever en de afdeling bij afwezigheid.
* De studenten geven aan de opdrachtgever door waar ze mee bezig zijn en eventueel waar ze zich bevinden.
* In principe leveren de studenten op donderdagmiddag het werk op wat is gedaan m.b.t. de opdracht.
* Op de laatste dag organiseren de verschillende afdelingen hun eigen slotdag. Alle deelnemende leerlingen zijn op de laatste dag aanwezig voor die slotdag. 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van tracking cookies:

Meer informatie vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken