Project indienen

Nieuwe projecten

Nieuwe projecten kun je mailen naar Rob de Vrind (r.devrind@kw1c.nl)

Vermeld daarin:

  • Het projectidee
  • Naam, telefoonnummer, e-mailadres van wie het goed vindt dat het project wordt uitgevoerd en die het project begeleidt (de opdrachtgever)
  • Naam van de instelling, de plaats (adres, postcode) waar het project plaatsvindt (eventueel telefoonnummer en e-mailadres)
 Portaal  Zoeken