Spelregels Community Week

De school

 1. levert in principe één week voor aanvang, de opdrachtgever een overzicht met namen en telefoonnummers van de deelnemende leerlingen en welke docent eventueel een oogje in het zeil houdt.
 2. levert de deelnemende leerlingen alle benodigde gegevens van het project. Waar ze moeten zijn, contactgegevens opdrachtgever, contactgegevens medeleerlingen.
 3. levert presentielijsten en evaluaties.
 4. Vaak levert de school een docent die zo nu en dan komt kijken of alles goed gaat en die als aanspreekpunt dient voor de opdrachtgever. Deze docenten houden een oogje in het zeil bij meerdere projecten. Ze kunnen worden aangesproken over eventuele problemen of oplossingen.

De opdrachtgever

 1. Elk project heeft een opdrachtgever die het project opstart, begeleidt en afsluit.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ontvangst, materialen, aandacht eventueel ruimte om te werken (soms kan dat ook op school zijn).
 3. De opdrachtgever vult dagelijks presentielijsten in en stuurt op donderdagmiddag/avond de volledig ingevulde lijst naar Rob de Vrind (r.devrind@kw1c.nl).
 4. Op die lijst vult de opdrachtgever ook in of het project genomineerd zou moeten worden voor de Rabobank Community Week Award (als het project buiten verwachting goed verlopen is) wat voor cijfer het project krijgt en wat positief en negatief was.
 5. De opdrachtgever is van harte welkom (met andere belangstellenden) op de slotmanifestatie en de uitreiking van de awards.

De leerlingen

 1. Melden zich af bij de opdrachtgever bij absentie.
 2. De leerlingen geven aan de opdrachtgever door waar ze mee bezig zijn en eventueel waar ze zich bevinden.
 3. In principe leveren de leerlingen op donderdagmiddag het werk op wat is gedaan m.b.t. de opdracht.
 4. Op de laatste dag krijgen alle projecten een kraam en laten de leerlingen zien wat ze gedaan hebben.
 5. Alle deelnemende leerlingen zijn op de laatste dag aanwezig tijdens de slotmanifestatie.

Het verloop van de projecten

 1. De leerlingen komen uit verschillende studierichtingen en het kan zijn dat ze elkaar niet kennen. Een eerste kennismaking is dus van belang.
 2. Leerlingen willen vaak enthousiast aan de slag maar vaak gaat dat niet zomaar. Daar moeten ze even doorheen.
 3. Je hebt goede leerlingen en prachtige projecten maar soms kan het ook wat minder zijn.
 4. Vaak zijn de leerlingen na afloop erg trots op wat ze gedaan hebben.
 5. De meeste opdrachtgevers zijn vaak uitermate tevreden.
 Portaal  Zoeken