Het Inno­vatie­lab

Missie en visie Het In­no­va­tie­lab

Missie
We zorgen ervoor dat studenten samen hun passie kunnen ontdekken en zo tot creatieve oplossingen komen voor vraagstukken uit het werkveld.
Gericht op resultaat stimuleren wij studenten op ontdekkingstocht te gaan, waarbij grenzen worden verlegd en creativiteit wordt beloond.
We laten studenten ontdekken en samen een vernieuwende prestatie leveren waar ze trots op zijn. 

Visie
Wij zien een wereld waarin ieder individu zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en er toe wil en moet doen. Waar diversiteit vraagt om een flexibele houding en kennis niet wordt aangeboden, maar gevonden moet worden. Een wereld waarin technologische ontwikkelingen snel gaan en creativiteit een kernvaardigheid is.

Leerdoelen Innovatielab

Na het Innovatielab:

*Samenwerken (samen, diversiteit, flexibele houding)
-weet je wat jouw eigen voorkeursstijl is bij samenwerken;
-weet je welke andere voorkeursstijlen er zijn;
-kun je samenwerken met anderen met een andere voorkeursstijl, door gebruik te maken van de sterke kanten van deze stijlen;
-kun je samenwerken door de minder sterkte kanten van de ander geen hinder te laten zijn voor samenwerking.

*Interdisciplinair samenwerken (samen, grenzen verleggen)
-ken je de disciplines (beroepen) van andere afdelingen van het Koning Willem I College (sector GWS en Economie);
-ken je de perspectieven van vier andere disciplines bij het bedenken van oplossingen van vraagstellingen;
-kun je kijken naar een probleemstelling vanuit een ander beroepsperspectief dan jouw eigen beroep (OPV).

*Innovatief[1]  (vernieuwend en grenzen verleggen)
-kun je een innovatieve oplossing bedenken voor een vraag- of probleemstelling uit de praktijk

 • vernieuwend of grensverleggende oplossing (eventueel met gebruikmaking van moderne techniek en of digitale media);
 • oplossing waarmee probleem op een betere, effectievere wijze aangepakt kan worden.

*Creatief[2] (creatieve oplossingen)
-kun je bewust op zoek gaan naar creatieve oplossingen, door te waaieren en te trechteren.


*Ondernemend / Communicatie met opdrachtgever (oplossingen)
-kun je effectief communiceren met de opdrachtgever, zodat hij/zij tevreden is met het resultaat.
 • kun je uitgebreid context onderzoek doen, zodat je de context van de opdracht en de opdrachtgever kent;
 • kun je aanvullende vragen stellen, zodat je precies helder krijgt wat de opdrachtgever nodig heeft;
 • kun je een heldere pitch geven, zodat de opdrachtgever jouw oplossingen voor de vraag- of probleemstelling goed snapt.

[1] Een oplossing (product of dienst) is innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is. Bij innovatie gaat het erom om producten en diensten op een betere en effectievere manier aan te pakken.
[2] Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In deze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.

Werkwijze en deelnemers Innovatielab

 In deze week wordt gewerkt via het ICE-model:


 

De volgende opleidingen doen mee:

- mbo verpleegkundige

- onderwijsassistent 
- gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
- maatschappelijke zorg 

 • agogisch medewerker GGZ 
 • persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
 • persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 
 • thuisbegeleider 
- sociaal werk 
 • sociaal-cultureel werker 
 • sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
- doktersassistent 
- tandartsassistent 
- apothekersassistent 
- sport en bewegen 
 • coördinator sport, bewegen en gezondheid 
 • coördinator buurt, onderwijs en sport 

- retail manager
- junior accountmanager 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken