Internationale Schakel Klas

ISK Koning Willem I College

Doelgroep

Jongeren tussen de 12 en 20 jaar die in of rond ’s-Hertogenbosch wonen. Deze jongeren verstaan, schrijven en/of spreken niet of nauwelijks Nederlands.

Missie
We bieden een veilige leeromgeving, waar elke leerling erkenning krijgt om wie hij is.
We vormen zelfbewuste burgers, die volledig kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

Kwaliteiten
Onze leerlingen ontwikkelen de volgende kwaliteiten in de ISK:

- Kennis: Nederlands en andere vakken
- Houding
- Vaardigheden

Met deze kwaliteiten voelen onze leerlingen zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig, vertrouwd en gerespecteerd.

Visie
- We bieden een krachtige leeromgeving
- We zijn een veilige school
- We ontwikkelen harmonieuze, mondige persoonlijkheden
- We ontwikkelen vaardigheden en (verborgen) talenten

Doel
Bij uitstroom beheersen onze leerlingen het niveau Nederlands dat voldoende is om vervolgonderwijs succesvol te kunnen volgen.


Een goed niveau Nederlands is echter niet altijd een garantie. Andere factoren waar in de ISK aan gewerkt wordt:

- Samenwerken
- Zelfstandig werken
- Plannen
- Initiatief nemen
- Omgaan met teleurstellingen

Ambities
- Samenwerkend en zelfstandig leren zijn geïntegreerd in het totale lesprogramma
- Verbetering van inhoudelijke overgang naar vervolgonderwijs door vaktaal te implementeren in het onderwijsprogramma.
- Waarborgen van de samenwerking tussen de zorgcoördinator, mentor en trajectbegeleider met betrekking tot uitstroom van leerlingen
- (Verdere) samenwerking met VO-scholen en roc’s in de regio
- Aanbieden van een elektronische leeromgeving waar mogelijk
- Jaarlijkse monitor en evaluatie van uitgestroomde leerlingen
- Leeropbrengst van de school in kaart brengen via het onderzoeken van de TOA-resultaten
- Ontwikkeling van een stagebeleid voor leerlingen die naar mbo en pro uitstromen

Aanmelden
Aanmelden voor de ISK kan gedurende het hele jaar. Tijdens een intakegesprek met de trajectbegeleider onderzoeken we de mogelijkheden van elke individuele leerling. Waar van toepassing vragen we informatie op van een andere school. Als we alle informatie binnen hebben, bepaalt de plaatsingscommissie of de leerling wordt aangenomen. En zo ja, in welke groep hij geplaatst wordt. 

Contact
Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met één van onze trajectbegeleiders:

Mevrouw G. Tax – g.tax@kw1c.nl – 06 83 15 33 34
Mevrouw A. Vissers – an.vissers@kw1c.nl - 06 83 01 38 72

De ISK is gevestigd aan de Rompertsebaan 63, ingang via Zevenhontseweg. Het algemene nummer is 06 83 02 56 09

FAQ
Lees hier de
 veelgestelde vragen ISK

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken