Werkconferentie Veiligheid: bridging the gap

25 februari 2015

Op woensdag 25 februari organiseerde het Koning Willem I College de werkconferentie Handhaven, Toezicht en Veiligheid. Die ochtend spraken Jeanette Noordijk, burgemeester Rombouts en de heer Mellink (Sociale Veiligheid) in het kader van samenwerking en expertiseontwikkeling.

De nieuwe politiewet en de recent ingerichte Basisteams politie en de uitbreidende rol van Burgemeesters in het lokale handhaving- en toezichtkader vragen om adequate nieuwe vormen van samenwerken. Het doel van de werkconferentie is die samenwerking tussen gemeentelijke toezichtorganisaties, het maatschappelijk middelveld (Woningbouwcorporaties, vervoerders, horecaondermers, winkeliers, zorginstellingen) en de politie te bevorderen en slimme vormen van praktijkcoaching in te zetten om studenten goed voor te bereiden op het behalen van hun eindkwalificatie als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) en tegelijkertijd een bijdrage te laten leveren aan lokale veiligheid.

Expertgroep
Met deze werkconferentie hoopt ons college ook te bereiken dat er een expertgroep leeromgeving veiligheid kan worden vormgegeven. Zo'n expertgroep kan zowel worden ingezet om voor de beroepspraktijk belangrijke thema's in het onderwijs vorm te geven, als vanuit het onderwijs een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de beroepspraktijk.

 

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken