Intentieverklaring Sportacademie en Kind & Educatie

1 september 2021

Vandaag zit het Koning Willem I College (afdelingen Kind & Educatie en Sportacademie) samen met het werkveld om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. In de samenwerking gaat het erom dat bouwen aan een nieuwe opleiding binnen het college. Een unieke samenwerking in het zuiden van ons land! 

Zowel het werkveld (kinderdagverblijven, bso’s en IKC’s) als school zien een vraag waar nog niet veel aanbod voor is. De sportbso’s schieten als paddenstoelen uit de grond. Binnen onze samenleving zie je dat gezondheid en bewegen steeds meer een centrale rol gaan krijgen. Als college haken we hierop in door studenten breder op te leiden, zodat ze ook breed inzetbaar zijn voor werkgevers. Dit doen we door de opleiding Sport en Bewegen te combineren met  de opleiding Pedagogisch werk. 

Op dit moment zijn er in het werkveld voornamelijk vrouwen werkzaam en is het lastig mannen actief betrokken te krijgen. Een mooi effect van de samenwerking kan zijn dat er meer mannen zich voor deze opleiding aanmelden. Hierdoor zijn er in de toekomst meer mannen werkzaam binnen de branche.


Na ondertekening van het samenwerkingsdocument wordt de opleiding aangevraagd bij DUO en daarna bouwen we aan het nieuwe onderwijsconcept.

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken