Maatwerk


BBL-opleidingen

Neem voor meer informatie over onderstaande samenwerkingen contact op via 073 620 09 18 / Dhr. Roy van Heumen r.vanheumen@kw1c.nl  

Data-elektra en gas
Samen met de afdeling Middelbare Techniek School (MTS) worden medewerkers van ENEXIS geschoold naar niveau 2 en 3 in de data-elektra en gas.
MTS heeft maatwerkopleidingen samen met ENEXIS ontwikkeld en een mantelovereenkomst met ENEXIS Opleiding en Training (ET&O). Dit jaar wordt ook niveau 4 ontwikkeld voor data-elektra en gas. ENEXIS werkt ook mee in het aanleveren van opdrachten aan het techniekatelier.

ACTUEEL
Onlangs verscheen er een artikel in Regio Business over de samenwerking tussen Enexis en Koning Willem I College in de ontwikkeling van maatwerkopleidingen. 

Eerste monteur Infratechniek, uitstroom water
Brabant Water had behoefte aan een opleidingstraject dat aansluit op de doelstellingen van het bedrijf: voldoende gekwalificeerde monteurs die competent zijn voor de door Brabant Water te verrichten werkzaamheden en die daarbij het gewenste gedrag vertonen en alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Brabant Water heeft samen met het Koning Willem I College een opleiding voor eerste monteur Infratechniek, uitstroom water ontwikkeld en is samen met de afdeling Middelbare Techniek School (MTS) een bedrijfsschool gestart.
Inmiddels maken andere waterleidingbedrijven gebruik van het aanbod in de bedrijfsschool. Op dit moment worden 26 mensen opgeleid.
Jarenlang heeft het Koning Willem I College medewerkers van Brabant Water op MBO 4 niveau geschoold. Deze opleiding tot Kader Functionaris Infra wordt op dit moment in samenwerking met Brabant Water ontwikkeld voor de waterleidingbedrijven.

ACTUEEL
Onlangs verscheen er in Regio Business een artikel over de samenwerking tussen Koning Willem I College, Brabant Water en GOA Leidingtechniek.

(Eerste) monteur Elektronische Installaties
Samen met de afdeling Middelbare Techniekschool (MTS) is Modderkolk in 2012 gestart met een bedrijfsschool. De opleidingen Monteur Elektrotechnische Installaties en Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties zijn op maat gemaakt voor de werkzaamheden binnen Modderkolk. Inmiddels is ook de opleiding Servicetechnicus Elektrotechniek (MBO 4) voor Modderkolk ontwikkeld. Op dit moment volgen 30 medewerkers deze maatwerkopleidingen.

ACTUEEL
Regio in Bedrijf plaatste onlangs een artikel over het eerste lustrum van de samenwerking tussen Modderkolk en het Koning Willem I College.

Installatietechniek
In de installatietechniek werkt de Middelbare Techniek School (MTS) samen met “De Eigen Vakschool”. Voor de installateurs die de opleidingen laten organiseren en begeleiden vanuit de Eigen Vakschool heeft de MTS maatwerk gemaakt. Inmiddels werken ze nauw samen met het opleidingsbedrijf InstallatieWerk Brabant-Zeeland (IWBZ). Binnen de Eigen Vakschool zitten 20 leerlingen.

 

 

 

Openbare verlichting en Verkeersregel Installaties
Samen met DTV consultants heeft de afdeling Middelbare techniek School (MTS) een opleiding ontwikkeld op niveau 4 Service Technicus gericht op Openbare Verlichting (OV) en VerkeersRegel Installaties (VRI). Bovengenoemde bedrijven hebben een belangrijke rol gespeeld in het aanleveren van expertise. Inmiddels zijn de eerste medewerkers gediplomeerd en is er een tweede groep van start gegaan.

 

 

 

 

 

 

 

Smart City monteursopleidingen
Het Koning Willem I College ondertekent op 7 december 2015 een samenwerkingsovereenkomst met ASTRIN | Association of the Traffic Industries in the Netherlands. ASTRIN is gevestigd in Zoetermeer en vertegenwoordigd de bedrijven die zich bezig houden met OV en VRI.
De afdeling Middelbare Techniek School (MTS) ontwikkelt, in samenwerking met de bedrijven, Smart City monteursopleidingen op MBO 3 en 4 niveau.

Procestechniek
De afdeling Middelbare Techniek School verzorgt de maatwerkopleidingen in de procestechniek voor de brouwerij in ’s-Hertogenbosch. Er is gestart met een project zij-instroom. Heineken heeft aangegeven 4 leerbanen ter beschikking te stellen. De kandidaten worden geselecteerd vanuit enerzijds een voortraject i.s.m. Heineken en de waterfabriek van het KWIC en anderzijds vanuit deelnemers die niveau 2 hebben afgesloten en kunnen/willen starten bij Heineken in een BBL dienstverband voor niveau 3.

Uniformering leermiddelen en examinering 2016-2017
Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek.
Vanuit de Stichting BLEI wordt er landelijk gewerkt aan uniformering leermiddelen en examinering 2016-2017.
Het Koning Willem I College is, door inbreng vanuit de afdeling Middelbare techniek School, ruim vertegenwoordigd. Door de ervaringen binnen de opleidingstrajecten met ENEXIS, Brabant Water en de aannemerij is het KWIC een belangrijke partner in de ontwikkeling van lesmateriaal en examinering.
Alle partijen binnen de INFRA zijn vertegenwoordigd in de stichting BLEI.

INFRA-opleidingen 
De afdeling Middelbare techniek School verzorgt in samenwerking met GOA leidingtechniek de opleidingen in de INFRA. GOA is vertegenwoordigd in de Stichting BLEI, op deze manier worden de medewerkers binnen de aannemerij hetzelfde opgeleid als de medewerkers van de opdrachtgevers. Hiermee wordt landelijk de kwaliteit geborgd binnen de Infra opleidingen.

In april 2018 hebben 15 medewerkers van Rasenberg-APK groep hun diploma behaald bij het Koning Willem I College. Lees hier het artikel

Voor meer informatie, neem contact op met het Bedrijvencontactpunt: 073 62 49 918 / r.vanheumen@kw1c.nl

Contract­activiteiten

Neem voor meer informatie over onderstaande samenwerkingen contact op via 073 620 09 18 / Dhr. Roy van Heumen r.vanheumen@kw1c.nl

Sociaal Maatschappelijke Studies
De Van Neynselgroep is een zorgorganisatie in en rondom ’s-Hertogenbosch waarmee al een jarenlange samenwerking bestaat. In samenwerking met de afdeling Sociaal Maatschappelijke studies verzorgen we trainingen die er toe bijdragen dat het personeel professioneler handelt.

Zorggroep Elde Maasduinen
Zorggroep Elde Maasduinen staat voor leefplezier, positieve gezondheid en innovatie. Met 2000 medewerkers en 1400 vrijwilligers zetten zij zich dag en nacht in voor de zorg van 3500 cliënten.
Ben je bezig met een zorgopleiding en zoek je een stageplek? Je kunt er terecht voor een stageplek tot verzorgende IG en verpleegkundige niveau 4.
De afdelingen Verpleging & Verzorging, Sociaal Maatschappelijke Studies en Kort Middelbaar Vak Onderwijs werken namens het Koning Willem I College samen met Zorggroep Elde.

Verpleging en Verzorging
De onderwijs afdeling Verpleging en Verzorging werkt intensief samen met Vivent. Trainingen en aangepaste BBL-trajecten worden er voor Vivent uitgevoerd. Samen kijken waar kansen liggen om er zorg voor te dragen dat er nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is.

De Annenborch is een woonzorgcentrum in Rosmalen die de kwaliteit van het personeel graag op peil wil houden. De afdeling verpleging en verzorging geeft hier jaarlijks diverse trainingen zodat het zittende personeel deskundig blijft in onder andere het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

 

De Mytylschool Gabriël is een cluster 3 school voor speciaal en voortgezet onderwijs. Op deze school zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige (lichamelijke en verstandelijke) beperking of een chronische/langdurige ziekte. De afdeling verpleging en verzorging draagt er mede zorg voor door het verzorgen van trainingen verpleegtechnische vaardigheden, dat de leerlingen de zorg ontvangen die nodig is om aanwezig te kunnen zijn op school.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken