KW1C ondertekent als eerste mbo-instelling intentieverklaring

Koning Willem I College ondertekent als eerste mbo-instelling intentieverklaring VN Verdrag voor Rechten van de mens met een handicap.

Op donderdag 13 oktober was er een primeur op het Koning Willem I College. Als eerste mbo-instelling ondertekende Peer van Summeren, lid college van bestuur, uit naam van het college de intentieverklaring van de VN.

Het was de afsluiting van het Diversiteitscongres dat het Koning Willem I College voor onderwijspersoneel uit het hele land organiseerde. Namens het Expert Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO, onderdeel van CINOP) sprak Elke van Doorn over wat de intentieverklaring inhoudt en waarom deze er is. Het ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen om hun onderwijssysteem inclusief in te richten.

Iedereen hoort erbij

Peer van Summeren tekende de intentieverklaring en ontving een ingelijst exemplaar: “Toen ik de verklaring las, vroeg ik me hardop af waarom we zoiets moeten ondertekenen.” “Want,” zo vervolgt Peer, “dit had er allang moeten zijn. Het zou normaal moeten zijn.” Hij geeft aan dat de strekking van de intentie al bij iedereen op het college in de hoofden zit en dat er al naar gehandeld wordt. De drie pijlers van het Koning Willem I College sluiten hierbij perfect aan. “We zijn voor kansengelijkheid, we denken duurzaam en betrekken de hele samenleving daarbij en we verbinden: buiten met het college en vice versa, maar ook studenten met medewerkers en onderling. “Het Koning Willem I College mag trots zijn op de ondertekening. Wij zijn ook trots op jullie,” geeft Elke van Doorn aan. “Het is goed dat je als college uitspreekt een inclusieve onderwijsinstelling te zijn.” Peer van Summeren besluit: “Wij zijn er voor iedereen. Iedereen hoort erbij.”

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Intentieverklaring VN Verdrag Voor Rechten Van De Mens Met Een Handicap
Ondertekening Peer Intentieverklaring

Inclusiviteit als basis

Elke: “We adviseren de onderwijsinstellingen om de basis zo inclusief mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van je gebouw, je digitale systemen of de manier van examineren.” Ze noemt dit de onderlaag van de pyramide. Maar er is ook een top. In die top zitten de studenten die een specifieke zorgvraag hebben. Elke geeft aan dat de zorgstructuur rondom deze studenten in het mbo goed geregeld is.

Het VN Verdrag voor Rechten van mensen met een handicap is ondertekend door 170 landen, waaronder Nederland. In 2017 is de intentieverklaring opgesteld. Met deze intentieverklaring zeggen we dat we het VN verdrag belangrijk vinden en willen implementeren in onze instellingen. Op dit moment hebben 24 hoger onderwijsinstellingen de intentieverklaring getekend. Het Koning Willem I College zet hopelijk het voorbeeld voor de andere mbo-instellingen in Nederland.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters