Opleiding financieel administratieve beroepen (bol)

Omgaan met geld – Bedrijfsadministratie – Financiële administratie – Verantwoorden geldzaken – Nauwkeurigheid – Betrouwbaarheid – Boekhoudprogramma’s - Bank – Belastingdienst

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De wereld waarin we leven is dynamisch. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan razend snel. Je werkt aan verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden op het vakgebied. Je wordt voorbereid om te gaan werken in een uitdagende functie of door te studeren op het hbo.

Je krijgt algemene vakken zoals; Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en loopbaan en burgerschap. Daarnaast heb je beroepsgerichte vakken zoals;  bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, kostencalculatie, etc. In projecten werk je aan de kerntaken en werkprocessen die je in je stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk dus nagebootst. Je wordt intensief begeleid en er is individuele aandacht voor je persoonlijke en brede ontwikkeling.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding financieel administratieve beroepen (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

De opleiding leidt jou op voor één van deze beroepen: 

Bedrijfsadministrateur
Je werkt op de afdeling financiële administratie van een bedrijf, een gemeente of een ziekenhuis. Het meeste werk verricht je op een computer of laptop. Excel gebruik je dagelijks. Je hebt ook veel contact met collega's en bijvoorbeeld de accountant. 

Jouw werk is belangrijk. Het management moet namelijk precies weten hoe de organisatie er financieel voor staat. Jij moet dan ook altijd nauwkeurig zijn in wat je doet.

Als bedrijfsadministrateur controleer en muteer je financiële gegevens. Je maakt rapportages voor de winst- en verliesrekening en de balans. Ook verzorg je de aangifte voor de BTW. En je hebt administratieve taken, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer en projectadministratie.

Junior assistentaccountant
De meeste bedrijven en instellingen moeten een jaarrekening of financieel jaarverslag opstellen. Deze wordt gecontroleerd door een accountant. Die werkt meestal met een team.

Als junior assistentaccountant ben je onderdeel van zo'n team. Je werkt op een accountants- of administratiekantoor, waar je veel persoonlijk, schriftelijk en telefonisch contact met klanten hebt. 

Het is jouw taak om de boekhouding van je klanten overzichtelijk te houden. De nadruk ligt op het controleren en corrigeren van deze administraties. Ook assisteer je bij het opstellen van een jaarafsluiting of jaarrekening en het doen van belastingaangifte aan de hand van de jaarresultaten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg. Advies: economie en/of maatschappijleer
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

De stage in het tweede leerjaar is oriënterend. Dan ontdek je wat jou het beste ligt. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met het controleren en beheren van dagboeken en debiteuren- en crediteurenbeheer. De stage in het derde jaar telt mee voor je examen. 

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, inlevert of toont:  
     o paspoort
     o identiteitsbewijs
     o rijbewijs
     o verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken