Opleiding financieel administratieve beroepen (bol)

Omgaan met geld – Bedrijfsadministratie – Financiële administratie – Verantwoorden geldzaken – Nauwkeurigheid – Betrouwbaarheid – Boekhoudprogramma’s - Bank – Belastingdienst

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding duurt drie jaar. Je gaat vijf dagen per week naar het Koning Willem I College. Als blijkt dat de opleiding te zwaar is, zijn er tot periode twee van het tweede leerjaar, mogelijkheden tot afstroom naar niveau 3 Financieel administratief medewerker. Na het behalen van je niveau 3 opleiding kun je onder voorwaarden weer instromen in niveau 4 en deze opleiding vervolgen.

Financieel administratieve beroepen niveau 4 heeft twee uitstroomrichtingen. Tijdens de eerste twee leerjaren doorloop je een basistraject, waarna in het derde leerjaar gekozen kan worden voor één van de uitstroomrichtingen bedrijfsadministrateur of junior assistent-accountant.

Naast Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, rekenvaardigheid en loopbaan en burgerschap, krijg je beroepsgerichte vakken zoals financiële administratie, bedrijfseconomie, kostencalculatie, periodeafsluiting en belastingen. Je volgt onder andere trainingen in Excel en Exact om financiële berekeningen en geautomatiseerde boekhoudkundige werkzaamheden te kunnen verrichten.

In de projecten (administraties in gesimuleerde ondernemingen) leer je te werken met de kerntaken en werkprocessen die je in de stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk nagebootst en komen theorie en training samen.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding financieel administratieve beroepen (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Deze opleiding op niveau 4 kent twee uitstroomrichtingen:

 • Bedrijfsadministrateur:
  Je werkt op de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Het inzichtelijk maken van financiële informatie is een belangrijk deel van je werk. Het management en externe belanghebbenden moeten weten hoe de organisatie er financieel voor staat.
  Als bedrijfsadministrateur controleer, bewerk en muteer je financiële gegevens in de boekhouding. Je maakt periodieke rapportages voor de winst- en verliesrekening en de balans en je verzorgt de aangifte omzetbelasting. Ook heb je administratieve taken, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer en projectadministratie. Door verdergaande digitalisering verschuift de functie naar controleren, rapporteren, financieel vooruitkijken en meedenken. Dit betekent dat je je goed mondeling en schriftelijk moet kunnen uitdrukken in toelichtingen, rapportages en in gesprekken met interne en externe contacten.
 • Junior assistent-accountant:
  Je verricht administratieve werkzaamheden voor klanten van een accountantskantoor of administratiekantoor. Je werkt meestal op kantoor, waar je persoonlijk en telefonisch contact met klanten hebt. Je hebt een goed inzicht in de boekhouding en subadministraties van je klanten. Het is jouw taak om de administratie van klanten van het accountantskantoor overzichtelijk te houden. De nadruk ligt hier op het controleren en corrigeren van deze administraties. Als junior assistent-accountant assisteer je bij de opstelling van jaarafsluitingen, met het opstellen van een jaarrekening en het doen van belastingaangiften aan de hand van de jaarresultaten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde, economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Tijdens de gehele opleiding loop je twee perioden van twintig weken stage bij een erkend leerbedrijf. Hierbij geldt een minimum van 360 klokuren per tien weken. De stage in het eerste en tweede leerjaar is een oriënterende stage. Deze richt zich vooral op het controleren en beheren van dagboeken en debiteuren- en crediteurenbeheer, behorende tot beroepsspecifieke onderdelen van kerntaken 1 en 2.

In het derde leerjaar is er een examinerende stage. De beroepsspecifieke onderdelen tijdens deze stage zijn gericht op het profieldeel 'werkzaamheden ten behoeve van de periodeafsluiting en belastingaangifte', kerntaak 3. 

Afhankelijk van je keuze van de uitstroomrichting zoek je een erkend leerbedrijf. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, inlevert of toont:  
     o paspoort
     o identiteitsbewijs
     o rijbewijs
     o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken