Opleiding maatschappelijke zorg (bol)

Activiteiten organiseren - Dagbesteding - Cliënten met een beperking - Creatief - Inlevingsvermogen - Activiteitencentrum - Woonvoorziening - Gesprekken voeren

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je leert de werkzaamheden die je later in het werk gaat uitvoeren. De opleiding is een combinatie van theorielessen, trainingen en oefeningen. Ook krijg je creatieve vakken. Die vakken helpen jou om later makkelijker contact te maken met mensen die dat nodig hebben.  Daarnaast combineer je school met stage. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken die je opleiding een meerwaarde geven. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het vakgebied. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

De opleiding biedt ook praktijkgestuurd leren aan. Dit betekent dat je vanaf dag één de opleiding volgt in de praktijk.

Opleiding maatschappelijke zorg (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

In de maatschappelijke zorg help je mensen van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je biedt ondersteuning en begeleiding van mensen bij dagelijkse bezigheden en hun functioneren in de maatschappij. 

Je leert de cliënt om te gaan met een beperking en ondersteunt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt vanuit de mogelijkheden die de cliënt heeft naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toe. Daar waar dat niet mogelijk, is neem je de zorgtaken over. Daarnaast coördineer je de zorg rondom de cliënt.  

Na het afronden van de opleiding kun je aan de slag bij organisaties voor mensen met een chronische ziekte, zoals psychogeriatrische stoornissen en/of in instellingen voor ouderen, gehandicaptenzorg of waar jeugdhulp wordt geboden. Dit kan zijn in een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum.  

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

In leerjaar 1 loop je vanaf periode 2 14 uur stage in een instelling. Tijdens het tweede en derde leerjaar heb je naast lesdagen ook stagedagen. In leerjaar drie loop je stage bij een instelling die past bij jouw uitstroomprofiel. Dit is ook meteen het jaar waarin je bijna al je examens aflegt. De examens doe je zowel in je stage als op school. Wij regelen de stageplaatsen voor jou. Daarbij staan wij open voor je eigen inbreng.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
    o paspoort
    o identiteitsbewijs
    o rijbewijs
    o verblijfsvergunning
 • Na aanmelding word je soms uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken