Opleiding maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren (bol)

Activiteiten organiseren - Dagbesteding - Cliënten met een beperking - Creatief - Inlevingsvermogen - Activiteitencentrum - Woonvoorziening - Gesprekken voeren

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je leert in, met en van de praktijk. Gedurende je hele opleiding loop je 16 uur stage per week. Je gaat iedere week ook twee dagen naar school. 

De ervaringen die je in de praktijk opdoet bepalen mede wat je op school gaat leren. Alles wat je leert verzamel je in een portfolio. Je krijgt wekelijks persoonlijke begeleiding van een schoolcoach en/of praktijkcoach. Samen met jou spreken we af wat je wannneer gaat leren. We zorgen er samen met jou voor dat je alles leert wat nodig is voor het behalen van je diploma.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken die je opleiding een meerwaarde geven. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het vakgebied. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

In de maatschappelijke zorg help je mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zo kun je aan de slag in een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum. Je werk is gericht op activerende begeleiding, tevens heb je verzorgende taken.

Je krijgt een opleiding waarin je je in een van de volgende richtingen (uitstroomprofielen) verdiept:

Agogisch medewerker GGZ
Je ondersteunt mensen van alle leeftijden met psychische, psychiatrische en/of fysieke ziektebeelden of stoornissen. De cliënten hebben een of meerdere geestelijke gezondheidsproblemen die hun lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren beïnvloeden.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Je ondersteunt mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Je ondersteunt mensen met meervoudige problematiek. Je cliënten hebben tijdelijk of langdurig hulp nodig bij dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de maatschappij. Jij richt je op het versterken van de eigen kracht van de cliënt, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of vluchtelingenwerk. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

In elk leerjaar loop je vanaf periode 1 16 uur stage in een instelling. Tijdens het derde leerjaar loop je 16 uur stage bij een instelling die past bij jouw uitstroomprofiel. Het is ook meteen het jaar waarin je bijna al je examens aflegt. De examens doe je zowel in je stage als op school. Wij regelen de stageplaatsen voor jou waar praktijkcoaches, naast onze schoolcoaches, je begeleiden. Daarbij staan wij open voor je eigen inbreng.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
    o paspoort
    o identiteitsbewijs
    o rijbewijs
    o verblijfsvergunning
 • Na aanmelding word je soms uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken