Opleiding maatschappelijke zorg / leren op locatie (bol)

Activiteiten organiseren - Dagbesteding - Cliënten met een beperking - Creatief - Inlevingsvermogen - Activiteitencentrum - Woonvoorziening - Gesprekken voeren

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

- Ben je meer van het doen dan van het stilzitten?
- Wil je deel uitmaken van een team?
- Wil je leren door te doen en direct het geleerde in de praktijk toe te passen?
- Vind je leren in kleinere groepen prettig?
- Houd je vijf dagen in de week van aanpakken?
- Ben je goed in plannen en/of ben je bereid dit te leren?

Kan je bijna al deze vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is Leren op Locatie waarschijnlijk een goede manier voor jou om het eerste leerjaar Maatschappelijke zorg te volgen! 

Je start de opleiding vanaf dag één in een klas met studenten die gekozen hebben voor Leren op Locatie. Je volgt de eerste periode het reguliere programma op school en in periode twee tot en met periode vier leer je op locatie. Dit kan bijvoorbeeld bij Dagcentrum Eygenweg, een onderdeel van Cello gehandicaptenzorg of Mytylschool Gabriël, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Je volgt inhoudelijk hetzelfde programma als de studenten op school, maar de koppeling naar de praktijk wordt direct gemaakt binnen de dagbesteding voor ernstig meervoudig beperkte cliënten of binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

Het eerste jaar is gericht op de basis van het beroep. Je krijgt beroep specifieke vakken die passen bij elke richting (profiel). De beroepsgerichte vakken worden op de locatie verzorgd door leraren vanuit maatschappelijke zorg. Je volgt deze vakken met de studenten die ook op jouw locatie onderwijs krijgen. Dat betekent kleinere groepen waarin je leert met elkaar. Vakken die onder andere gegeven worden zijn; doelgroepen in de samenleving, ziekteleer, methodisch handelen, communicatie en de verzorging van mensen. Daarnaast ga je drie dagen in de week vaardigheden opdoen in de praktijk en word je gekoppeld aan een (vaste) klas of groep. Daarnaast krijg je les in Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Deze vakken volg je als klas één dag per week op school. 

In het tweede leerjaar sluit je aan in het reguliere onderwijs BOL en stage van maatschappelijke zorg. Aan het einde van het tweede leerjaar maak je een keuze voor één van de vier uitstroomprofielen. Je leert dan de werkzaamheden die je later in je werk gaat uitvoeren. De opleiding is een combinatie van theorielessen, trainingen en oefeningen. Ook krijg je creatieve vakken. Die helpen jou om later makkelijker contact te maken met mensen die dat nodig hebben. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken die je opleiding een meerwaarde geven. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het vakgebied. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Opleiding maatschappelijke zorg / leren op locatie (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

In de maatschappelijke zorg help je mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zo kun je aan de slag in een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum. Je werk is gericht op activerende begeleiding, tevens heb je verzorgende taken.

Je krijgt een opleiding waarin je je in een van de volgende richtingen (uitstroomprofielen) verdiept:

Agogisch medewerker GGZ
Je ondersteunt mensen van alle leeftijden met psychische, psychiatrische en/of fysieke ziektebeelden of stoornissen. De cliënten hebben een of meerdere geestelijke gezondheidsproblemen die hun lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren beïnvloeden.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Je ondersteunt mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Je ondersteunt mensen met meervoudige problematiek. Je cliënten hebben tijdelijk of langdurig hulp nodig bij dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de maatschappij. Jij richt je op het versterken van de eigen kracht van de cliënt, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of vluchtelingenwerk. 

Thuisbegeleider
Je werkt zelfstandig in complexe multi-probleem-zorg situaties. Jij richt je op de hulpverlening aan de individuele cliënt en zijn directe omgeving.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

In leerjaar een loop je vanaf periode twee 15 uur per week stage de mogelijke locaties dagcentrum Eygenweg, een onderdeel van Cello gehandicaptenzorg of Mytylschool Gabriël, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Je gaat hier stage ervaring opdoen en krijgt scholing en coaching.

Tijdens het tweede en derde leerjaar heb je naast lesdagen ook stagedagen. In leerjaar drie loop je stage bij een instelling die past bij jouw uitstroomprofiel. Dit is ook meteen het jaar waarin je bijna al je examens aflegt. De examens doe je zowel in je stage als op school. Het Koning Willem I College regelt de stageplaatsen voor jou. Daarbij staan wij open voor je eigen inbreng. 

Voor een sfeerimpressie van Eygenweg Cello, bekijk de volgende link: https://youtu.be/p1fsSn1cDNE 

Voor een sfeerimpressie van Mytylschool Gabriël, bekijk de volgende link: https://youtu.be/282HBKE75oo

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
    o paspoort
    o identiteitsbewijs
    o rijbewijs
    o verblijfsvergunning
 • Na aanmelding word je soms uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken