Opleiding financiële dienstverlening (bol)

Mensen adviseren – Verkopen - Administratie - Verzekeringen – Bankzaken - Werken op kantoor – Werken met cijfers – Omgaan met geld - Afhandelen schadeclaims - Klantgegevens vastleggen.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding bestaat uit beroepsgerichte vakken, algemeen vormende vakken en een stage.

Bij de beroepsgerichte vakken ligt de nadruk op de theorie en praktijk van de branche-examens. De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist namelijk dat je een Wft-vergunning hebt. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen.

Zo moet je het Wft-certificaat voor Basis en schadeverzekeringen Particulier halen. Afhankelijk van je keuze voor bank of verzekeraar moet je dan ook nog Wft Consumptief (Klantmedewerker bancaire diensten) of Wft schadeverzekeringen zakelijk (Klantmedewerker schadeverzekeringen) behalen. Je kunt alle Wft-examens ook intern doen. Dit is voldoende om je mbo-diploma te behalen, maar alleen het officiële externe Wft-certificaat geeft je adviesbevoegdheid in de branche.

Algemene vakken zijn Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap en algemene economie. Daarnaast krijg je vakken zoals recht, bedrijfseconomie en ICT.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding financiële dienstverlening (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Financiële dienstverlening leidt je op tot Klantmedewerker bij een bank of een schadeverzekeraar.

Als medewerker financiële dienstverlening geef je antwoord op vragen van klanten. Zoals: "Ik wil graag een auto kopen, kan ik daar geld voor lenen?". Of: "Welke reisverzekering kan ik het beste afsluiten?".

Hoe veeleisend je klanten ook zijn, jij helpt ze verder. Door goed te luisteren, een berekening te maken of financiële producten te vergelijken, geef je hen de beste informatie. En je zorgt ervoor dat ze tevreden naar huis gaan, met een lening, verzekering of spaarrekening bijvoorbeeld.

Jouw profiel? Je bent precies, sociaal vaardig en je kunt goed communiceren. Je werkt graag met de computer. En het afhandelen van contracten en ander papierwerk gaat je goed af.


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Elk jaar van de opleiding heb je een stage. Tijdens deze stages pas je toe wat je op school hebt geleerd. Maar je leert ook nieuwe technieken en vaardigheden. Je kunt de volgende stageopdrachten krijgen: je begeleidt klanten in de financiële dienstverlening of bij het vinden van een schadeverzekering.

Afhankelijk van je keuze voor bank of verzekeraar komt daar een specifiek onderdeel bij: je ondersteunt bij advies(trajecten) over consumptief krediet aan particuliere klanten óf over schadeverzekeringen aan zakelijke klanten.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf.
 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o paspoort
     o identiteitsbewijs
     o rijbewijs
     o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken