Opleiding financiële dienstverlening (bol)

Mensen adviseren – Verkopen - Administratie - Verzekeringen – Bankzaken - Werken op kantoor – Werken met cijfers – Omgaan met geld - Afhandelen schadeclaims - Klantgegevens vastleggen.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding Financiële dienstverlening duurt drie jaar en heeft twee uitstroomrichtingen:
• Klantmedewerker bancaire diensten
• Klantmedewerker schadeverzekeringen

De opleiding bestaat uit beroepsgerichte vakken, algemeen vormende vakken en stage.

Bij de beroepsgerichte vakken ligt de nadruk op de theorie en praktijk van de branche-examens. Hierbij is het Wft-certificaat voor Basis en schadeverzekeringen Particulier voor beide uitstroomrichtingen verplicht. Afhankelijk van de uitstroomrichting moet je dan nog wft Consumptief (Klantmedewerker bancaire diensten) of wft schadeverzekeringen zakelijk (Klantmedewerker schadeverzekeringen) behalen.
Je kunt alle Wft-examens ook intern doen om je mbo-diploma te behalen, maar deze interne Wft-examens geven je geen adviesbevoegdheid in de branche.

Daarnaast krijg je beroepsspecifieke vakken zoals recht, bedrijfseconomie en ICT en algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap en algemene economie.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding financiële dienstverlening (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

"Ik wil graag een auto kopen, kan ik daar geld voor lenen?"
"Welke reisverzekering kan ik het beste afsluiten?"
"Wat zijn de voordelen van een studentenrekening?"

Als medewerker financiële dienstverlening geef je met gemak antwoord op al deze vragen. Je bent precies, sociaal vaardig en je kunt goed communiceren.

Hoe veeleisend je klanten ook zijn, jij zorgt ervoor dat ze tevreden naar huis gaan. Mét lening, verzekering, betaalrekening en/of spaarrekening.
Door goed te luisteren, een berekening te maken of financiële producten met elkaar te vergelijken, zorg je ervoor dat ze de beste informatie krijgen. Je werkt graag met de computer en het afhandelen van contracten en ander papierwerk gaat je goed af.


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

De stage is opgebouwd uit de volgende beroepsspecifieke onderdelen:
• Je begeleidt klanten in de financiële dienstverlening
• Je ondersteunt particuliere klanten bij het vinden van een passende schadeverzekering

Afhankelijk van de gekozen uitstroomrichting komt daar een generiek onderdeel bij:
• Je ondersteunt bij advies(trajecten) over consumptief krediet aan particuliere klanten
• Je ondersteunt bij advies(trajecten) over schadeverzekeringen aan zakelijke klanten


Elk jaar van de opleiding is opgebouwd uit vier periodes. De stage vindt plaats in de volgende periodes:
• Leerjaar 1:   periode 4
• Leerjaar 2:   periode 1
• Leerjaar 3:   periode 2 en 3

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o paspoort
     o identiteitsbewijs
     o rijbewijs
     o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken