Opleiding schilderen (bbl)

Schilderen - Kennis van ondergronden, materiaal, verfsystemen - Vakwerk - Duurzaam onderhoud - Verantwoordelijk - Zelfstandig

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je wilt breed inzetbaar zijn en graag projectmatig werken in de schilders- en onderhoudsbranche? Dan is de opleiding gezel schilder wellicht iets voor jou!

Op school leer je de theorie van het vak, welke je toe kan passen in de praktijk. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.
Opleiding schilderen (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als gezel schilder werk je binnen diverse, soms complexe projecten. Soms heb je zelf de leiding. Bij grote projecten werk je onder leiding van een uitvoerder.

Je hebt algemene kennis en vaardigheden op het gebied van technieken, ondergronden, materialen en machines voor het adequaat uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Je beschikt over kennis van en inzicht in de toe te passen technieken, materialen en systemen.

Je beschikt over kennis van en inzicht in de toe te passen technieken, materialen en systemen. Je speelt in op technische mogelijkheden en de wensen van de opdrachtgever. Je houdt rekening met omgevingsfactoren zoals luchtvochtigheid en temperatuur.

Daarnaast ben je communicatief vaardig en stem je je werkzaamheden proactief af met alle betrokkenen. Hierin heb je soms ook een adviserende rol. Je bent in staat afwegingen te maken als het gaat om tijd, kosten en kwaliteit.

Je bent op de hoogte van en houd je aan algemeen geldende normen en richtlijnen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

  • Schildersopleiding niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleiding, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Je komt in een geclusterde dag/week naar school. Een geclusterde schooldag/-week is altijd half theorie en half praktijk. De overige tijd werk je bij een erkend leerbedrijf.  

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

  • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
  • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen. 
  • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
  • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
  • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont: paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken