Opleiding plafond- en wandmonteur (bbl)

Afbouw - Plafond- en wandmontage - Ondersteunende werkzaamheden - Onderhoud - Zelfstandig of in teamverband - Kantoren - Ziekenhuizen - Werken op hoogte - Flexibel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Gedurende de opleiding kom je acht weken verspreid over elk leerjaar naar school om te werken aan de theorie van het vak.

Naast de beroepsgerelateerde vakken krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Je werkt vier dagen per week in een erkend leerbedrijf en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding plafond- en wandmonteur (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

De plafond- en wandmonteur is veelal in loondienst werkzaam in kleine en middelgrote bedrijven binnen de plafond- en wandsector ('droge afbouw'). Je monteert, afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, systeemplafonds, vaste wanden en plafonds of demontabele wanden. Je kunt ook als zelfstandige werkzaam zijn.
De plafond- en wandmonteur werkt voor diverse opdrachtgevers, voornamelijk binnen de utiliteitsbouw (zowel nieuwbouw als onderhoud).
Je werkt op wisselende locaties zoals winkels, kantoorpanden en ziekenhuizen. In mindere mate ben jij werkzaam in de woningbouw. De plafond- en wandmonteur werkt zowel individueel als in kleine of grotere teams. Je hebt niet alleen te maken met je leidinggevende en collega's, maar ook met onderaannemers (elektriciens en installateurs), de opdrachtgever/klant, de uitvoerder, medewerkers uit andere disciplines (bijvoorbeeld winkelinrichters en timmerlieden) en bewoners. Dit is afhankelijk van de werkomstandigheden (nieuwbouw, groot of klein project, utiliteits- of woningbouw).

De plafond- en wandmonteur is kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgericht. Je richt je op het behalen van de afgesproken kwaliteit. Je kan daarbij onder tijdsdruk werken. Je bent in staat om flexibel om te gaan met onvoorziene omstandigheden en eventuele problemen oplossingsgericht aan te pakken. Je houdt bovendien nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied bij en past deze toe.

Als onderdeel van een team kan de plafond- en wandmonteur goed samenwerken met zijn collega's en leidinggevende. Ook vertegenwoordig je jouw bedrijf op goede wijze richting de klant. Je past goede omgangsvormen toe en kunt je verplaatsen in de wensen van de klant en hier rekening mee houden bij je eigen werkzaamheden.

Ten slotte houdt de plafond- en wandmonteur zich te allen tijde aan de voorgeschreven arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Techniek
 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Economie, Zorg en Welzijn, Landbouw met wiskunde of nask1
 • Diploma verwante entreeopleiding

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3 of 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van tracking cookies:

Meer informatie vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken