Opleiding commercieel medewerker (bbl)

Klanten adviseren – Opdrachten werven – Verkoopgesprekken voeren – Offertes opstellen – Orderverwerking - Klantgegevens bijhouden – Commercieel – Communicatief – Klantvriendelijk - Verkoop.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Tijdens theorievakken leer je op welke manieren je verkoop kunt bevorderen (marketing), wat er allemaal bij het verkopen zelf komt kijken (sales), hoe je met financiële cijfers omgaat (bedrijfseconomie) en hoe relatiebeheer goed opgezet kan worden (CRM). Daarnaast krijg je ook lessen Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Wat je bij de theorielessen leert, pas je tijdens je werk toe.
De lessen vinden plaats op maandag van 14.00 tot 21.15 uur.
Op donderdagavond vindt de examinering plaats.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding commercieel medewerker (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

De opleiding Commercieel medewerker leidt op tot een commerciële functie bij een business-to-business bedrijf. Hierbij valt te denken aan bedrijven in de groothandel, productie of dienstverlening.

Als commercieel medewerker verkoop je producten of diensten, ben je de telefonische vraagbaak van het
bedrijf en verzorg je het interne ordertraject. In opdracht van je leidinggevende onderzoek je
ontwikkelingen in de markt en verwerk je deze tot voorstellen.

Je denkt met de klant mee. Je kent de markt en je accounts goed en je geeft advies op maat. Je stelt
offertes en orderbevestigingen op, informeert je accounts over eventuele vertragingen in de levering en bij productwijzigingen. Ook handel je klachten af en voer je promotieactiviteiten uit.

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Je bent 18 jaar of ouder

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Tijdens je opleiding werk je op jaarbasis minimaal 620 kalenderuren bij een erkend leerbedrijf, waar je begeleid wordt door een praktijkopleider. Je werkt daar aan praktijkopdrachten die je vanuit school krijgt.  

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken