Opleiding bedrijfsadministrateur / business administration & control specialist (bbl)

Bedrijfsadministratie – Financiële gegevens – Controleren - Nauwkeurigheid – Betrouwbaarheid – Boekhoudprogramma’s - Debiteuren- en crediteurenadministratie - Rapporteren – Belastingdienst.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding duurt 2 - 3 jaar. Je komt één dag per week naar school. Je krijgt naast beroepsspecifieke vakken ook algemeen vormende vakken zoals Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, loopbaan en burgerschap, bedrijfseconomische toepassingen in Excel en debiteurenbeheer.

Je volgt onder andere trainingen in Excel en Exact online om financiële berekeningen en geautomatiseerde boekhoudkundige werkzaamheden te verrichten. In de projecten (administraties in gesimuleerde ondernemingen) leer je werken met de kerntaken en werkprocessen die je in de praktijk gaat uitvoeren. Wat je in de theorielessen leert pas je toe in de praktijk. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding bedrijfsadministrateur / business administration & control specialist (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als bedrijfsadministrateur werk je op de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Je hebt een belangrijke rol in het inzichtelijk maken van de financiële informatie. Je rapporteert aan het management en externe belanghebbenden.

Je controleert, bewerkt en muteert financiële gegevens in de boekhouding. Je maakt periodieke rapportages voor de winst- en verliesrekening en de balans en je verzorgt de aangifte omzetbelasting. Ook heb je administratieve taken, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer en projectadministratie.

Je werkt nauwkeurig en kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken in toelichtingen, rapportages en in gesprekken met interne en externe contacten. Je kijkt financieel vooruit en denkt mee.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg. Advies: economie en/of maatschappijleer
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een bbl-opleiding is altijd een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf. Je gaat één dag per week naar school. De overige dagen - minimaal 24 uur per week - werk je in een erkend leerbedrijf aan je beroepspraktijkvorming (bpv). Om te mogen starten met de opleiding moet je een arbeidscontract hebben bij een erkend bpv-bedrijf.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Studie in cijfers

De informatie wordt opgehaald

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken