Opleiding financieel administratief medewerker (bbl)

Financiële administratie – Debiteuren- en crediteurenadministratie – Facturen – Nauwkeurig werken – Cijfers – Geld – Boekhouding – Kantoor – Registreren gegevens – Werken met computer

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding duurt 2 jaar. Je komt een dag per week naar school. Naast de algemeen vormende vakken, Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, loopbaan en burgerschap, krijg je specifieke beroepsgerichte vakken zoals, bedrijfseconomische toepassingen in Excel en debiteurenbeheer.

Je volgt onder andere trainingen in Excel en Exact online om financiële berekeningen en geautomatiseerde boekhoudkundige werkzaamheden te verrichten. In de projecten (administraties in gesimuleerde ondernemingen) leer je te werken met de kerntaken en werkprocessen die je in de stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk nagebootst en komen theorie en training samen. Wat je in de theorielessen leert pas je toe in de praktijk.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.
 

Opleiding financieel administratief medewerker (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als financieel administratief medewerker werk je op de administratie van een bedrijf. De werkzaamheden zijn vooral intern gericht. Het is een back office functie maar je hebt ook contact met externe klanten. Als financieel administratief medewerker werk je zelfstandig met een duidelijke sturing door je leidinggevende.

Je taken zijn van een beperkte complexiteit. Ze zijn veelal gericht op het controleren van facturen, overzichten en declaraties. Je verwerkt gegevens voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. Je controleert inkoopfacturen en verwerkt boekingsstukken. Je verzorgt de facturering en verricht dataverwerkings- en archiefwerkzaamheden. Je werkt zelfstandig onder toezicht van je leidinggevende.

.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een BBL opleiding is altijd een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf. Je gaat een dag per week naar school. De overige dagen - minimaal 24 uur per week - werk je in een erkend leerbedrijf aan je beroepspraktijkvorming (bpv). Om te mogen starten met de opleiding moet je een arbeidscontract hebben bij een erkend bpv-bedrijf.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.


Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken