Opleiding medewerker human resource management (bbl)

Werving – Selectie – Personeel – Dossiers beheren – Mensen informeren – Mensen adviseren – Regelen arbeidscontracten – Administratie - Communicatie.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding duurt 3 jaar. Tijdens de opleiding wordt in overleg met je trajectbegeleider bekeken of je de opleiding versneld kunt doorlopen. Zo ontstaat er een traject op maat. De duur van je opleiding kan dan ook variëren.

Je krijgt klassikaal les in zowel beroepsspecifieke als algemeen vormende vakken.
De lessen vinden plaats op maandag van 14.00 tot 21.15 uur.
Op donderdagavond vindt de examinering plaats.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding medewerker human resource management (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als medewerker human resource management ondersteun je bij uiteenlopende hrm-processen op het gebied van in-, door- en uitstroom. Bijvoorbeeld bij werving en selectie, opleidingen en trainingen, indiensttredingen, verlengde arbeidscontracten, functiewijzigingen en veranderde positietoewijzingen van werknemers (zoals promotie, verlof, overplaatsingen, scholingscontracten en ontslag), ziekteverzuim, beoordelings- en functioneringscycli.

Hierbij verricht je uiteenlopende juridisch-administratieve handelingen zoals:

 • Het doorvoeren van personeelsmutaties en personeelsgegevens;
 • Het bijhouden van verlof- en verzuimadministratie;
 • Het signaleren van afwijkingen;
 • Het uitzetten van vacatures (via diverse moderne en/of traditionele wervingskanalen);
 • Het verzorgen van schriftelijke en mondelinge communicatie met werknemers, kandidaten, uitzendbureaus en/of anderen.

De medewerker human resource management stelt diverse (standaard)documenten en overeenkomsten op, dan wel vult ze in, waaronder (concept) studie-en arbeidsovereenkomsten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek of Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Mbo opleiding niveau 3

  Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Tijdens je opleiding werk je op jaarbasis minimaal 620 klokuren bij een erkend leerbedrijf. Je wordt begeleid door een praktijkopleider. Je werkt daar aan praktijkopdrachten die je vanuit school krijgt.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken