Opleiding medewerker (financiële) administratie (bbl)

Administratie - Bedrijf - Gegevens verzamelen en bewaren - Facturen - Computer - Opbergen - Post sorteren - Post rondbrengen - Representatief - Nauwkeurig werken

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je komt een dag in de week naar het Koning Willem I College en je werkt de andere dagen. 

Je volgt lessen van het basisdeel uit de Ondersteunende Administratieve Beroepen, gecombineerd met lessen voor het profieldeel Inleiding Financiële Administratie. Je gaat je verdiepen in het verwerken van boekingsstukken en het invoeren ervan in een boekhoudkundig programma. Naast het basis- en profieldeel zijn er ook twee keuzedelen. Voor deze opleiding bestaat het eerste keuzedeel uit Engels. Voor het tweede keuzedeel maak je een keuze uit:

 • Financiële administratie niveau 2 doorstroom: deze verdieping van boekhouden heb je nodig als je verder wilt studeren in de financieel administratieve richting.
 • Oriëntatie op ondernemerschap: dit keuzedeel richt zich op een kennismaking met ondernemen.

De keuzedelen zullen voor een groot deel via zelfstudie thuis of op je werk uitgewerkt worden.

De opleiding is gericht op de praktijk. Dat merk je door een vak als Computerboekhouden. Daarnaast krijg je vaktheorie, Nederlands, rekenen en burgerschap. De examens worden onder andere afgenomen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid en zijn gericht op de dagelijkse taken van een medewerker (financiële) administratie.

De opleiding duurt twee jaar. Je moet het volgende zelf aanschaffen:

 • USB-stick (4GB)
 • Nederlands woordenboek
 • Woordenboeken Engels (Nederlands-Engels & Engels-Nederlands)
 • Eenvoudige rekenmachine

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding medewerker (financiƫle) administratie (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

De medewerker (financiële) administratie voert diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden uit. De MFA werkt onder leiding van een leidinggevende aan de debiteuren- en crediteurenadministratie en helpt bij de boekhoudkundige verwerking van het betalingsverkeer. Je ordent boekingsstukken en controleert gegevens zoals facturen, bankafschriften etc. Je werkt veel met de computer en boekhoudprogramma's. Je werkt heel nauwkeurig en houdt ervan om berekeningen te maken. De medewerker (financiële) administratie heeft ook algemene ondersteunende administratieve taken. Hieronder vallen receptie- en secretariaatswerkzaamheden, zoals het ontvangen van bezoekers, telefoneren en het verzorgen van inkomende en uitgaande post.

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Economie
 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Diploma verwante entreeopleiding

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Je werkt vier dagen per week in een erkend leerbedrijf en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Tijdens de beroepspraktijkvorming werk je in de praktijk aan je beroep. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3 of 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. 
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont: paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma's en cijferlijst(en).
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken