Opleiding netwerk- en mediabeheerder (bol)

Beheren van het netwerk - Computers - Printers - Nauwkeurig - Onderhoud - Ontwerpen - Interesse in de nieuwste technieken en producten - Probleemoplossend

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Wil jij later verantwoordelijk zijn voor het netwerk waar alles in een bedrijf of organisatie tegenwoordig om draait? Lees dan meer over onze opleiding netwerk- en mediabeheer.

Deze opleiding is opgebouwd uit kerntaken. Zoals het leren ontwikkelen, implementeren en beheren van informatiesystemen.

Daarnaast krijg je algemeen vormende vakken: Engels, Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Je leert hoe je goed kunt samenwerken, nieuwe ICT-kennis opdoet en hoe je nauwkeurig, resultaatgericht, met doorzettingsvermogen en creatief werkt. Dit worden ook wel competenties genoemd. De projecten/taken waaraan je tijdens je opleiding gewerkt hebt, mag je opnemen in je eigen portfolio.

Heb je alle noodzakelijke kerntaken behaald, voldoende competenties ontwikkeld en ben je ook geslaagd voor de overige examens, dan ontvang je je diploma.
Opleiding netwerk- en mediabeheerder (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als netwerkbeheerder zorg je voor het onderhoud en de beveiliging van netwerken en ben je bekend met datacentra (cloud computing). Dat gebeurt volgens vastgestelde regels en procedures. Zelfstandig of in een team bewaak je het (lokale) netwerk, inclusief intra- en internet. Je geeft advies aan het management over bijvoorbeeld de uitbreiding of aanpassing van het netwerk en je ondersteunt de gebruikers.

In vrijwel alle organisaties speelt ICT-beheer een grote rol. Een netwerkbeheerder kan dan ook vrijwel overal terecht. Bij ICT-dienstverlenende organisaties, maar ook binnen ICT-afdelingen van commerciële bedrijven en (non-)profit organisaties.

Jouw profiel als professional? Je hebt een dienstverlenende instelling en je communiceert zorgvuldig. Nieuwe ontwikkelingen in de ICT hebben je interesse én je bent een doorzetter.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek en Economie of Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of een tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Leerlingen met een diploma kaderberoepsgerichte leerweg worden geadviseerd te starten in de niveau 3 opleiding
 • Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Je komt ongeveer vijf dagen in de week naar het Koning Willem I College. In het tweede en derde jaar ga je steeds een half jaar op stage.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate Degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken