Opleiding medewerker ict (bol)

Informatie- en communicatietechnologie - Computers - Netwerken - Beheren van het informatiesysteem - Problemen oplossen - Dienstverlenend - Nieuwsgierig

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je wordt getoetst door middel van praktijkexamens, zogenaamde Proeven van Bekwaamheid. Tijdens deze examens moet je laten zien wat je geleerd hebt.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor je verbreden of je verdiepen in het beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Nederlands, rekenen en het vak loopbaan burgerschap vormen een belangrijk onderdeel van de studie en tellen net als de keuzedelen mee voor diplomering.

Heb je alle examens behaald, dan ontvang je je diploma.

Opleiding medewerker ict (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Voel je je thuis in virtual reality? Communiceer je goed in bits & bytes? Vind je het ook leuk om dienstverlenend te zijn?

Dan is de opleiding Medewerker ICT misschien iets voor jou. In deze opleiding komen al jouw talenten bij elkaar!

Naast de benodigde vakkennis en vaardigheden leer je hoe je goed kunt samenwerken en hoe je nieuwe kennis in de veranderende ICT-branche oppikt. Daarnaast ondervind je hoe je nauwkeurig, met resultaat en doorzettingsvermogen, ook creatief kunt werken.

Voor een  ICT'er zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk. In de lessen speelt het werk dat je verricht achter een servicedesk een grote rol. De lesstof bestaat verder uit het installeren en beheren van hard- en software. Je ondersteunt gebruikers.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Techniek of Economie
 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Diploma verwante entreeopleiding

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Tijdens je opleiding loop je stage bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Leerjaar 1: 12 weken, vanaf half april 3 dagen per week
Leerjaar 2: 2 dagen per week tot half april

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, inlevert of toont:
    o Paspoort
    o Identiteitsbewijs
    o Rijbewijs
    o Verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken