Opleiding agogisch medewerker ggz / praktijkgestuurd leren (bbl)

Stimuleren - Observeren - Zorgen - Begeleiden - Activiteiten organiseren - Activiteitenbegeleider - Trajectbegeleider - Woonbegeleider - Asielzoekers - Daklozen - Ouderen

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je gaat één dag per week naar school. Hier volg je werkplaatsen (bijvoorbeeld: Zorg, Begeleiden, Professional) en de vakken Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap, Engels en keuzedelen. 

Situaties op de BVP zijn leidend voor de inhoud van het onderwijs op school. Het Kwalificatiedossier is hierbij altijd het uitgangspunt. Je doorloopt op die manier de lesstof in eigen volgorde en in eigen tempo. Er zijn ook regelmatig groepsbijeenkomsten op thema’s. 

Alles wat je leert, verzamel je in een portfolio. Iedere 4/5 weken bespreek je samen met de begeleider van school (schoolcoach) en de BPV (praktijkcoach) je voortgang. Iedere 10 weken bespreek je ook samen jouw opgebouwde portfolio. Het doel van Praktijkgestuurd Leren is om jou in jouw eigen tempo te laten leren en jou te begeleiden richting jouw diploma.

De BOL-variant van deze opleiding heet Maatschappelijke zorg (crebo 23181).

Opleiding agogisch medewerker ggz / praktijkgestuurd leren (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als agogisch medewerker GGZ bied je ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met psychische of  psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen, met vaak meerdere problemen binnen verschillende levensgebieden. De cliënten hebben één of meerdere geestelijke gezondheidsproblemen die hun lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren beïnvloeden.

Je richt je op het herstelproces en het vergroten van de zelfredzaamheid zodat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren bij dagelijkse bezigheden. Ook richt jij jouw begeleiding op maatschappelijke participatie zodat de cliënt zoveel mogelijk aan de maatschappij kan deelnemen. Je stemt af en werkt samen met de cliënt. Je bent in staat coördinerende taken te verrichten.

Je kunt aan de slag bij organisaties waar mensen verblijven of worden opgevangen met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
 • Beroepsopleiding niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Je werkt minimaal 24 uur per week en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Je werkt in een instelling waar je ervaring opdoet in de gekozen beroepsrichting. Hiervoor sluit je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst af.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

De informatie wordt opgehaald

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken