Opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (bbl)

Stimuleren - Observeren - Zorgen - Begeleiden - Activiteiten organiseren - Activiteitenbegeleider - Trajectbegeleider - Woonbegeleider - Asielzoekers - Daklozen - Ouderen

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je gaat een dag per week naar school. Hier volg je algemeen vormende vakken als Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Daarnaast volg je de beroepsgerichte vakken zoals begeleiden, ziektebeelden communicatie etc.

Veel van het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. De ontwikkelingen in het werkveld worden gevolgd en waar mogelijk in het lesprogramma verwerkt.

In de opleiding heb je vanaf leerjaar twee de mogelijkheid om enkele keuzevakken te volgen die een verbreding en/of verdieping van je vakgebied betekenen. In leerjaar 3 volg je naast een algemeen programma lessen die specifiek voor jouw uitstroomprofiel zijn.

De BOL-variant van deze opleiding heet Maatschappelijke zorg (crebo 23181).

Opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen help je mensen van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je biedt ondersteuning en begeleiding van mensen bij dagelijkse bezigheden en hun functioneren in de maatschappij.

Je leert de cliënt om te gaan met zijn/haar beperking en je ondersteunt hem/haar bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt vanuit de mogelijkheden die de cliënt heeft naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toe. Daar waar dat niet mogelijk is neem je de zorgtaken over. Daarnaast ben je in staat de zorg rondom een cliënt te coördineren.

Je kunt aan de slag bij organisaties voor mensen met een chronische ziekte zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen of in instellingen voor ouderen, gehandicaptenzorg of waar jeugdhulp wordt geboden.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg  Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
 • Verwante beroepsopleiding niveau 3

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Je werkt minimaal 24 uur per week en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College.
Je werkt in een instelling waar je ervaring opdoet in de gekozen beroepsrichting. Hiervoor sluit je een
beroepspraktijkvormingsovereenkomst af.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding! Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken