Opleiding mbo-verpleegkundige (bbl)

Patiënten - Lichamelijke verzorging - Medicijnen - Injecties geven - Inlevingsvermogen - Onregelmatige werktijden - Thuiszorg - Verpleeghuis - Verzorgingshuis - Psychiatrie - Ziekenhuis

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Opbouw
Het eerste en tweede leerjaar zijn gericht op de basis van je beroep. In het derde en vierde leerjaar staat de zorg centraal die gegeven wordt in de verpleeg- of verzorgingshuizen dan wel thuiszorg.

Vakken
Er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en voor het verkrijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen. Daarnaast leer je gespreksvaardigheden en vaardigheden zoals verpleegtechnisch handelen. Je krijgt ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.
Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Lesvormen
De docent zal o.a. doceren, gesprekken voeren, demonstraties geven, oefenen met simulanten, opdrachten geven en discussies voeren.

Branches
Het verpleeg- of verzorgingshuis en thuiszorg. Je studeert af met het diploma MBO-Verpleegkundige conform de wet BIG.

Opleiding mbo-verpleegkundige (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als MBO-Verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je ondersteunt de zorgvrager bij de regie over zijn/haar eigen leven. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden, denk aan: klinische zorgvragers, chronische zorgvragers, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, kraamvrouwen, pasgeborenen, kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast kun je ook werken met groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Jouw kwaliteiten

 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden.
 • Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect.
 • Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk.
 • Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig, je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.
 • Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen.
 • Je houdt je aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Diploma Verzorgende-IG niveau 3
 • Diploma Maatschappelijke zorg niveau 4
 • Overgangsbewijs MBO-Verpleegkundige 2e naar 3e leerjaar

Bij versnelling start je in het 3e leerjaar in de brancheverbijzondering VVT en GHZ.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleiding, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal.

Duur en opbouw
In alle leerjaren worden lesweken, lesdagen afgewisseld met beroepspraktijkvorming en het werken in de zorg.

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden

 • Een leer-arbeidsovereenkomst conform CAO met een zorginstelling waaruit blijkt dat je minimaal 28 uur bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Je moet hiervoor zelf solliciteren.
 • Je beschikt over een fit en gezond lichaam met een heldere geest.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding! Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken