Opleiding mbo-verpleegkundige (bol)

Patiënten - Lichamelijke verzorging - Medicijnen - Injecties geven - Inlevingsvermogen - Onregelmatige werktijden - Thuiszorg - Verpleeghuis - Verzorgingshuis - Psychiatrie - Ziekenhuis

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Opbouw
Het eerste en tweede leerjaar zijn gericht op de basis van je beroep en maak je kennis met diverse zorgvragers. Aan het einde van het tweede leerjaar kies je voor een uitstroomrichting naar keuze. De keuze is afhankelijk van de aangeboden stageplaatsen.

Vakken
Er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en voor het verkrijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer en methodisch handelen. Daarnaast leer je gespreksvaardigheden en vaardigheden zoals basiszorg verlenen en verpleegtechnisch handelen.

Lesvormen
De docent zal o.a. doceren, gesprekken voeren, demonstraties geven, oefenen met simulanten, opdrachten geven en discussies voeren.

Branches
Het ziekenhuis, het verpleeg- of verzorgingshuis en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding mbo-verpleegkundige (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als MBO-Verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je ondersteunt de zorgvrager bij de regie over zijn/haar eigen leven. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden, denk aan: klinische zorgvragers, chronisch zorgvragers, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, kraamvrouwen, pasgeborenen, kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast kun je ook werken met groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Jouw kwaliteiten:

 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden.
 • Je kunt je inleven en behandelt mensen met respect.
 • Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk.
 • Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig, je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.
 • Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen.
 • Je houdt je aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma gemengde leerweg of theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
 • Heb je een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg? Meld je dan eerst aan voor de opleiding Verzorgende-IG/MZ. Na het behalen van dit diploma kun je de opleiding MBO-Verpleegkundige in een versneld traject volgen.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Inhoud
In alle leerjaren zijn stages waar je praktijkervaringen in de zorg centraal staan. Je komt bij zorgvragers met meerdere of ingewikkelde zorgproblemen.

Stage-overeenkomst
De stage vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Je beschikt over een fit en gezond lichaam met een heldere geest.
In het eerste en tweede leerjaar moet je om 07.00 uur op je stageadres aanwezig kunnen zijn (ook met openbaar vervoer). Vanaf het derde jaar moet je alle diensten (ook avond en nacht) kunnen doen.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o paspoort
  o identiteitsbewijs
  o rijbewijs
  o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken