Opleiding verzorgende-ig (bbl)

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Kraamzorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Opbouw
Het eerste en tweede leerjaar zijn gericht op de basis van je beroep. In het derde leerjaar staat de zorg centraal die gegeven wordt in de verpleeg- of verzorgingshuizen dan wel thuiszorg.

Vakken
Er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en voor het verkrijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen. Daarnaast leer je gespreksvaardigheden en vaardigheden zoals basiszorg verlenen en verpleegtechnisch handelen. Je krijgt ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen uit de volgende keuzedelen: ondernemend gedrag, complementaire zorg, SLIM: lean en creatief, inspelen op innovaties en Engels.

Lesvormen
De docent zal o.a. doceren, gesprekken voeren, demonstraties geven, oefenen met simulanten, opdrachten geven en discussies voeren.

Branches
Het verpleeg- of verzorgingshuis en thuiszorg. Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.

Opleiding verzorgende-ig (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je ondersteunt de zorgvrager bij de regie over zijn/haar eigen leven. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast richt jij je op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Jouw kwaliteiten

 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. 
 • Je kunt je inleven en behandelt mensen met respect.
 • Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk.
 • Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig, je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.
 • Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen.
 • Je houdt je aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal.

Duur en opbouw
In alle leerjaren worden lesweken, lesdagen afgewisseld met beroepspraktijkvorming en het werken in de zorg.

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Een leer-arbeidsovereenkomst conform CAO met een zorginstelling waaruit blijkt dat je minimaal 20 uur bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Je dient hiervoor zelf te solliciteren. Je beschikt over een fit en gezond lichaam met een heldere geest.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4. Post-mbo studies, gericht op specialisatie.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken