Opleiding verzorgende-ig / maatschappelijke zorg (bbl) versneld traject

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Kraamzorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Het eerste jaar is gericht op de basis van je beroep. Je bouwt verder op de opleiding Helpende zorg en welzijn. Je krijgt verdieping in anatomie, fysiologie, ziekteleer, basiszorg en verpleegtechnisch handelen met theorie. In het tweede leerjaar kies je voor de zorg zoals die gegeven wordt in de verpleeg- of verzorgingshuizen, of voor de thuiszorg. Tijdens de opleiding besteden we ook aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en gespreksvaardigheden. Gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen.

Daarnaast krijg je verplichte algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.
In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld. Omdat je in leerjaar 2 ook vakken van maatschappelijke zorg volgt, kun je twee diploma's halen. Je hebt dan een diploma Verzorgende-IG en een diploma Maatschappelijke zorg. Je mag uiteraard ook voor een enkel diploma kiezen.

Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.


 
Opleiding verzorgende-ig / maatschappelijke zorg (bbl) versneld traject bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Of je richt je juist op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg,  woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Als professional vind je het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.
 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Heb je een mbo diploma niveau 2 Helpende zorg en welzijn en/of voldoende ervaring met het verzorgen van mensen dan is versnelling mogelijk. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal.

Duur en opbouw
In alle leerjaren worden lesweken, lesdagen afgewisseld met beroepspraktijkvorming en het werken in de zorg.

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Een leer-arbeidsovereenkomst conform CAO met een zorginstelling waaruit blijkt dat je minimaal 20 uur bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Je dient hiervoor zelf te solliciteren. Je beschikt over een fit en gezond lichaam met een heldere geest.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4. Post-mbo studies, gericht op specialisatie.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een zorginstelling.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken