Opleiding verzorgende-ig (bol) versneld traject

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Kraamzorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Opbouw
Het eerste jaar is gericht op de basis van je beroep. In het tweede leerjaar staat de zorg centraal die gegeven wordt in de verpleeg- of verzorgingshuizen, dan wel thuiszorg.

Vakken
Er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en voor het verkrijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen. Daarnaast leer je gespreksvaardigheden en vaardigheden zoals basiszorg verlenen en verpleegtechnisch handelen. Je krijgt ook Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap.
Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Lesvormen
De docent zal o.a. doceren, gesprekken voeren, demonstraties geven, oefenen met simulanten, opdrachten geven en discussies voeren.

Branches
Het verpleeg- of verzorgingshuis en thuiszorg. Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.

Opleiding verzorgende-ig (bol) versneld traject bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je ondersteunt de zorgvrager bij de regie over zijn/haar eigen leven. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast richt jij je op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Jouw kwaliteiten

 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. 
 • Je kunt je inleven en behandelt mensen met respect.
 • Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk.
 • Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig, je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.
 • Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen.
 • Je houdt je aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Mbo-diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Inhoud
In alle leerjaren zijn stages waar je praktijkervaringen in de zorg centraal staan. Je komt bij zorgvragers met meerdere of ingewikkelde zorgproblemen.

Stageovereenkomst
De stage vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Een fit en gezond lichaam met een heldere geest. In het eerste en tweede leerjaar dien je om 07.00 uur op je stageadres aanwezig te kunnen zijn (ook met openbaar vervoer). Vanaf het derde jaar dien je alle diensten (ook avond en nacht) te kunnen doen.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

MBO-Verpleegkundige. Post-mbo studies, gericht op specialisatie in de verzorging, zoals vervolgcursussen revalidatie, psychogeriatrie, terminale zorg, kraamzorg en thuiszorg.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Indien nodig word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.


Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken