Opleiding verzorgende-ig / maatschappelijke zorg (bol)

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Kraamzorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Het eerste en tweede jaar zijn gericht op de basis van je beroep. Aan het eind van het tweede leerjaar kies je voor een specialisatie. Daarbij moet je er wel rekening houden of er ook een stageplaats voor jou beschikbaar is. Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en aan het verkrijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen.

Ook leer je gespreksvaardigheden en vaardigheden zoals: basiszorg verlenen en verpleegtechnisch handelen. Gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen. Daarnaast krijg je op het college algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld.

Je studeert af met twee diploma's: Verzorgende-IG en Maatschappelijke zorg. Alleen als je kiest voor de kraamzorg studeer je af met één diploma: Verzorgende-IG. 

Opleiding verzorgende-ig / maatschappelijke zorg (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Of je richt je juist op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Als professional vind je het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk; je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Elk jaar heb je een stage. Dan doe je in de zorg praktijkervaring op. Je komt bij mensen met vaak meerdere of ingewikkelde zorgproblemen.

Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling. Let op. In het eerste en tweede leerjaar dien je om 07.00 uur op je stageadres aanwezig te kunnen zijn (ook met openbaar vervoer). Vanaf het derde jaar dien je alle diensten (ook 's avonds en 's nachts) te kunnen doen. Als het openbaar vervoer dat niet mogelijk maakt, zul je zelf alternatief vervoer moeten regelen.

 Je loopt stage bij erkende leerbedrijven. Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.
 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Mbo niveau 4 of post-mbo studies, gericht op specialisatie in de verzorging.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o paspoort
  o identiteitsbewijs
  o rijbewijs
  o verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken