Opleiding verzorgende-ig / maatschappelijke zorg (bol)

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Kraamzorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Opbouw
Het eerste en tweede leerjaar zijn gericht op de basis van je beroep en je maakt kennis met diverse zorgvragers. Aan het eind van het tweede leerjaar kies je voor een uitstroomrichting naar keuze. De keuze is afhankelijk van de aangeboden stageplaatsen.

Vakken
Er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en voor het verkrijgen van vakkennis; zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen. Daarnaast leer je gespreksvaardigheden en vaardigheden zoals basiszorg verlenen en verpleegtechnisch handelen. Je krijgt ook Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en creatieve vakken. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Lesvormen
De docent zal o.a. doceren, gesprekken voeren, demonstraties geven, oefenen met simulanten, opdrachten geven en discussies voeren.

Branches
Het verpleeg- of verzorgingshuis, thuiszorg of gehandicaptenzorg. Je studeert af met twee diploma's: Verzorgende-IG en Maatschappelijke zorg. Indien je kiest voor de kraamzorg studeer je af met één diploma: Verzorgende-IG.

Opleiding verzorgende-ig / maatschappelijke zorg (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg)/maatschappelijke zorg, ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je ondersteunt de zorgvrager bij de regie over zijn/haar eigen leven. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast richt jij je op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. Je streeft ernaar mensen in de maatschappelijke zorg zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving.

Jouw kwaliteiten

 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden.
 • Je kunt je inleven en behandelt mensen met respect.
 • Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk.
 • Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig, je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.
 • Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen.
 • Je houdt je aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Inhoud
In alle leerjaren zijn stages waar je praktijkervaringen in de zorg centraal staan. Je komt bij zorgvragers met meerdere of ingewikkelde zorgproblemen.

Stageovereenkomst
De stage vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Een fit en gezond lichaam met een heldere geest. In het eerste en tweede leerjaar dien je om 07.00 uur op je stageadres aanwezig te kunnen zijn (ook met openbaar vervoer). Vanaf het derde jaar dien je alle diensten (ook avond en nacht) te kunnen doen.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Mbo niveau 4 of post-mbo studies, gericht op specialisatie in de verzorging.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o paspoort
  o identiteitsbewijs
  o rijbewijs
  o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken