Opleiding klantmedewerker bancaire diensten / j4 academy / 18+ (bbl)

Mensen adviseren – Verkopen - Administratie - Verzekeringen – Bankzaken - Werken op kantoor – Werken met cijfers – Omgaan met geld - Afhandelen schadeclaims - Klantgegevens vastleggen.

Beschrijving van de opleiding

De opleiding in een notendop

De opleiding duurt 3 jaar. Tijdens de opleiding wordt in overleg met je trajectbegeleider bekeken of je de opleiding versneld kunt doorlopen. Zo ontstaat er een traject op maat. De duur van je opleiding kan dan ook variëren.

Je krijgt klassikaal les in zowel beroepsspecifieke als algemeen vormende vakken.
De lessen vinden plaats op maandag van 14.00 tot 21.15 uur. 
Op donderdagavond vindt de examinering plaats.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding klantmedewerker bancaire diensten / j4 academy / 18+ (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kun je hiermee in de toekomst?

Als klantmedewerker bancaire diensten werk je in de front-office van een bank. Je richt je op particuliere klanten en informeert over financieringsvraagstukken aan natuurlijke personen met een consumptief bestedingsdoel. Zowel bij het afsluiten als tijdens de looptijd van de financiering. Hieronder valt ook het krediet op betaalrekeningen dat wordt afgesloten om een beperkt en tijdelijk liquiditeitstekort te overbruggen (kort rood staan).

Je beschikt over kennis waarmee je advies kunt geven over de producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en consumptief krediet. Ook mag je adviseren over betalingsbeschermers, als deze tenminste in combinatie zijn met een consumptief krediet.

Wat moet je kunnen om te beginnen?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg Techniek of Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Je bent 18 jaar of ouder

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

De beroepspraktijkvorming

J4-Academy –
Just for you, Just in time, Just enough, Just for joy


Je werkt minimaal 16 uur per week als adviseur bancaire diensten in een bedrijf waar je de praktijk leert. Een praktijkbegeleider in het bedrijf begeleidt je bij de praktijkopdrachten.

Verder leren

Opleidingen op hbo-niveau

Hoe moet ik me aanmelden?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken