Opleiding beveiliger 3 (bbl)

Beveiliger - Evenementen - Winkels - Bedrijven - Stressbestendig - Sociaalvaardig - Representatief - Goede lichamelijke conditie - Ingrijpen bij gevaarlijke situaties

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Vind jij veiligheid belangrijk? Op straat bijvoorbeeld of bij concerten? En wil je daar graag aan bijdragen? Kies dan voor een opleiding tot Beveiliger 3.

Je gaat op veiligheidsvlak de verdieping in met vakken als Kennis van uitvoering en analyse en instructie.

Daarnaast krijg je tijdens je opleiding algemene vakken zoals Engels.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Via het externe examenbureau Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Amersfoort doe je je vakexamens.

We besteden veel aandacht aan je persoonlijke groei. 

Opleiding beveiliger 3 (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Algemeen
Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere en publieke organisaties. De beveiligers worden door particuliere beveiliginigsorganisaties geplaatst bij een opdrachtgever of werken voor de eigen organisatie.

Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning dan wel specifieke wetgeving is. De beveiliger kan werken als objectbeveiliger en afhankelijk van gevolgde (vervolg)specialisaties als persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, (lucht)havenbeveiliger, winkelbeveiliger, zorgbeveiliger, mobiele surveillant etc.

De beveiligers werken weliswaar in een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Beveiligingswerk gaat 24/7 door. Nog iets om rekening mee te houden: bij de meeste functies moet je lang kunnen lopen of staan.

Beveiliger 3
De Beveiliger 3 opereert als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken in private en publieke organisaties. Hij coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, service verlenende en faciliterende taken van collega beveiligers. Hij stelt diverse instructies op en adviseert de leidinggevende en de klant waarvoor hij werkt over te nemen beveiligingsmaatregelen. Veel Beveiligers 3 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever. Anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 3 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een private omgeving. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Diploma Beveiliger 2   

 • Ben je niet in het bezit van een diploma Beveiliger 2? Kijk dan op www.kw1c.nl naar de opleiding Beveiliger 2 BBL. Na afronding van deze eenjarige opleiding word je toegelaten tot de opleiding Beveiliger 3 BBL.

  Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

  Je hebt een BPV­overeenkomst nodig voor minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf of informeer naar de mogelijkheden bij je huidige werkgever.

  Je komt twee dagdelen per week naar het Koning Willem I College. Voordat je stage gaat lopen word je door de politie gescreend. Het leerbedrijf vraagt dan de zogenaamde'grijze pas' aan bij de korpschef. Om deze pas te krijgen, mag je geen veroordeling (geldboete, taakstraf, vrijheidsstraf) hebben. De politie kijkt acht jaar terug dus je moet, per juni vanaf start schooljaar, langer dan acht jaar in Nederland wonen. Vanaf dat moment start de stage.

  Woon je nog geen acht jaar in Nederland? Dan moet je een document uit je land van herkomst inleveren waarin staat dat je daar niet in aanraking bent geweest met de politie.

  Welke vervolgopleiding kan ik doen?

  Opleidingen op niveau 4 zoals Leidinggevende team/afdeling/project.

  Hoe meld ik me aan?

  BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
  Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

  • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/  
  • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
  • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
  • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
   o Paspoort
   o Identiteitsbewijs
   o Rijbewijs
   o Verblijfsvergunning
  • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

  Opleidingsgegevens

  Koning Willem I College

  Cookies

  Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

  Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

   Portaal  Zoeken