Maatschappelijke Zorg / praktijkgestuurd leren

Maatschappelijke Zorg (12)

Maatschappelijke Zorg / praktijkgestuurd leren

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 23312

Locatie

's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg

Je leert in, met en van de praktijk. Gedurende je hele opleiding loop je 16 uur stage per week. Je komt gemiddeld twee dagen in de week naar school.

De ervaringen die je in de praktijk opdoet bepalen mede wat je op school gaat leren. Alles wat je leert verzamel je in een portfolio. Je krijgt wekelijks persoonlijke begeleiding van een schoolcoach en/of praktijkcoach. Samen met jou spreken we af wat je wannneer gaat leren. We zorgen er samen met jou voor dat je alles leert wat nodig is voor het behalen van je diploma.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken die je opleiding een meerwaarde geven. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het vakgebied. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

In de maatschappelijke zorg help je mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook heb je verzorgende taken.

Je werkt met mensen van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je biedt ondersteuning en begeleiding bij dagelijkse bezigheden en het functioneren in de maatschappij. Je leert de cliënt om te gaan met een beperking en ondersteunt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt vanuit de mogelijkheden die de cliënt heeft naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toe. Daar waar dat niet mogelijk, is neem je de zorgtaken over. Daarnaast coördineer je de zorg rondom de cliënt. 

Na het afronden van de opleiding kun je aan de slag bij organisaties voor mensen met een chronische ziekte, zoals psychogeriatrische stoornissen en/of in instellingen voor ouderen, gehandicaptenzorg of waar jeugdhulp wordt geboden. Dit kan zijn in een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum. 

 

In elk leerjaar loop je vanaf periode één 16 uur stage in een instelling. Tijdens het derde leerjaar loop je 16 uur stage bij een instelling die past bij jouw uitstroomprofiel. Het is ook meteen het jaar waarin je bijna al je examens aflegt. De examens doe je zowel in je stage als op school. Wij regelen de stageplaatsen voor jou waar praktijkcoaches, naast onze schoolcoaches, je begeleiden. Daarbij staan wij open voor je eigen inbreng.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Loop je stage in een instelling dan kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig zijn.

Tevens zal je een Hepatitus B vaccinatie aangeboden krijgen (deze is in het werkveld verplicht).

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Leerjaar 1 € 250,-
Leerjaar 2 € 210,-
Leerjaar 3 € 70,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters