Procesoperator B

Procesoperator 05

Procesoperator B

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25762

Locatie

Veghel Muntelaar

Vier dagen in de week ga je naar het Koning Willem I College. Je krijgt dan les in beroepsgerichte vakken waaronder procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, en veiligheid en milieu.

Ook krijg je algemene vakken. Zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als procesoperator B werk je aan verschillende processen, apparatuur, grondstoffen en producten. Je beschikt over de kennis, ervaring en inzicht om geautomatiseerde processen, waarbij onderdelen van het proces zijn geïntegreerd, te kunnen monitoren. Jij ziet verbanden tussen de procesgegevens (parameters). En je bent in staat om op basis van de informatie in het proces in te grijpen.

Jij kent de interne en externe invloeden op de procesvoering (‘ketendenken’) en houdt hier bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden rekening mee. Je bent steeds waakzaam en weet het juiste moment te bepalen voor actie. Jij handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen werk en medeverantwoordelijk voor het werk van jouw team.

Afhankelijk van je persoonlijke belangstelling en ervaring ben je flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken. Binnen het eigen bedrijf en andere bedrijven binnen de procesindustrie.

Je bent je als professional voortdurend bewust van de mogelijke gevolgen van jouw handelen. Daarnaast werk jij veiligheids-, kwaliteits-, hygiëne en milieubewust.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv).

Stage lopen doe je bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die hebben de titel 'erkend leerbedrijf'. Met de werkbegeleider van dat leerbedrijf worden afspraken gemaakt over welke werkzaamheden passen bij jouw opleiding.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,7 7,2
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
85% 78%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Procesoperator B 91% 97%
Mechanisch operator B - 99%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Mechanisch operator B
Procesoperator B
Kans op leerbaan
Mechanisch operator B
Procesoperator B
Startsalaris
uurloon
Mechanisch operator B - € 20
Procesoperator B - € 21

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Verwant mbo-diploma niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 800,-
Leerjaar 2 € 400,-
Leerjaar 3 € 350,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 25,-
Leerjaar 2 € 25,-
Leerjaar 3 € 25,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters