Verzorgende-IG

Verzorgende IG (1)

Verzorgende-IG

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25656

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

Het eerste leerjaar is gericht op de basis van je beroep. Je krijgt vakken zoals; anatomie, fysiologie, ziekteleer, basiszorg en verpleegtechnisch handelen met theorie. Daarnaast besteedt de opleiding aandacht aan de invulling van een zinvolle dagbesteding middels activiteiten.

Ook leer je gespreksvaardigheden. Gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen. Daarnaast krijg je op het college algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

De opleiding lijkt veel op die van maatschappelijke zorg (bol). Bij Verzorgende-IG richt je je net wat meer op de verzorgende en medische aspecten. Maar je zorgt er ook voor dat de zorgvrager in beweging blijft. Dit doe je door het ondernemen van activiteiten.

In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld.

Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven. Daarbij ben je zorgverlener, je organiseert de zorg, maar je houdt je ook bezig met preventie en voorlichting over een gezonde leefstijl. In dit beroep moet je voortdurend samenwerken: met de zorgvrager, collega’s, andere beroepsgroepen en de naaste familie. Je krijgt ook te maken met technologie in de zorg en leert daarmee werken.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met mantelzorgers. Een mantelzorger is een ouder, partner, kind of vriend die langdurige zorg verleent aan de zorgvrager. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je te richten op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Waar kan ik aan het werk?
Als Verzorgende-IG kan je aan de slag in allerlei verschillende beroepspraktijken en zorgsituaties. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Elk jaar heb je één of meerdere stages. Dan doe je in de zorg praktijkervaring op. Je komt bij mensen met vaak meerdere of ingewikkelde zorgproblemen. Als je stage loopt kom je ook naar school. Op deze manier koppel je makkelijker de theorie aan de praktijk.

Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling. Let op! In het eerste en tweede leerjaar dien je om 07.00 uur op je stageadres aanwezig te kunnen zijn (ook met openbaar vervoer). Vanaf het derde jaar dien je alle diensten (ook 's avonds en 's nachts) te kunnen draaien. Als het openbaar vervoer dat niet mogelijk maakt, zul je zelf alternatief vervoer moeten regelen.

Je loopt stage bij erkende leerbedrijven. Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Wij adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen.

Deze opleiding heeft maximaal 75 plaatsen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,3 6,7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
77% 67%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Verzorgende-IG 97% 96%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Verzorgende-IG
Kans op stage
Verzorgende-IG
Startsalaris
uurloon
Verzorgende-IG - € 14

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg Techniek, Economie, Zorg en Welzijn of Landbouw
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4
  • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo niveau

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 725,-
Leerjaar 2 € 375,-
Leerjaar 3 € 375,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters