Wat kan het puberbrein van mijn kind wel en niet aan?

Programmadetails: Ronde 1 diverse workshops (diverse ruimtes)

W. Stuyck
WORKSHOP
Titel 1. Kan ik mijn kind opvoeden tot zelfbeheersing?
Thema Kan een betere zelfbeheersing van een kind bijdragen tot betere schoolresultaten?
Instelling International Training House
Presentator W. Stuyck (Trainer/coach)
Locatie en tijd CTL-2 - 11:50
Beschrijving In een maatschappij waarin kinderen omringd worden door aangename afleiders zoals internet, TV, snelle hapjes, sms, ... is het ontwikkelen van zelfdiscipline niet evident.
Sinds het Marshmellow experiment aan Stanford in 1972, hebben studies een verband aangetoond tussen zelfdiscipline en goede resulaten op school. Reden genoeg om zelfdiscipline nader te onderzoeken. Met name de vraag of en hoe je zelfdiscipline kan verbeteren, staat daarbij centraal.

Deze workshop begint met een interactieve quiz. Aan de hand van voorbeelden die iedereen kent, prikken we een aantal mythes door over talent en succes, om tot een duidelijke stelling te komen van wat een kind wel kan doen om meer gedisciplineerd gedrag te tonen en wat ouders hieraan kunnen bijdragen.
 

Iris de Man
WORKSHOP
Titel 2. Heeft u als ouder nog invloed op het alcohol/druggebruik van uw kind?
Thema Jongeren en alcohol/druggebruik.
Instelling Novadic-Kentron en Koning Willem I College
Presentator Iris de Man (Preventiewerker)
Locatie en tijd Metaforum - 11:50
Beschrijving In deze workshop staat de communicatie over genotmiddelen met uw zoon of dochter centraal.
Tijdens de workshop krijgt u concrete tips over hoe u in de opvoeding om kunt gaan met deze onderwerpen.

Uw zoon of dochter is hard op weg volwassen te worden. Daarbij hoort het experimenteren met alcohol en andere drugs en het opzoeken van grenzen. Dit is een belangrijke stap in hun groei naar volwassenheid. Door middel van deze workshop geven wij u handvatten om met uw kind over dit onderwerp in gesprek te gaan. Aan de hand van een kleine demonstratie van een gesprek tussen een ouder en een jongere laten wij u zien welke gesprekstechnieken voor beide partijen het beste werken.
 

Patrick Koning
WORKSHOP
Titel 3. Survivaltips voor ouders: Hoe leer ik mijn zoon/dochter wijs te surfen op het internet?
Thema Mediawijsheid.
Instelling Koning Willem I College
Presentator Patrick Koning (Trainer / ontwikkelaar)
Locatie en tijd Workplaza - 11:50
Beschrijving Een leven zonder internet is niet meer voor te stellen. Even het nieuws lezen op NU.nl, via Facebook oude schoolvrienden ontdekken, tijdens The Voice of Holland Twitteren of inkopen doen bij Bol.com. Een wereld vol ongekende nieuwe mogelijkheden. Maar hoe zorg je er voor dat je zoon of dochter verstandig van het internet gebruik gaat maken? De jeugd van nu is absoluut mediaVAARDIG, maar niet mediaWIJS. In deze workshop krijg je als ouders een aantal overlevingstips aangereikt om je zoon of dochter te helpen mediaWIJZER over het internet te surfen.
 

J.G.G. Zuylen
WORKSHOP
Titel 4. Leren in de thuissituatie.
Thema Huiswerk.
Instelling Mesoconsult
Presentator J.G.G. Zuylen (Trainer)
Locatie en tijd Classic Room - 11:50
Beschrijving Sommige inzichten zijn nieuw, andere worden regelmatig herontdekt. Zo lijkt het een herontdekking te zijn dat jongvolwassenen de ouders nog bij heel veel aspecten van het leven nodig hebben. Wat zijn de consequenties daarvan voor ouders met een zoon of dochter op een school, of het nou mbo, mbo, vo is? Hoe creëert u een goed evenwicht tussen vasthouden en loslaten, tussen helpen en zelf laten doen, tussen verantwoordelijkheid geven en nemen? En bovenal hoe voorkomt u dat leren in de thuissituatie een voortdurend zorgpunt is en een bron van irritatie tussen u en uw kind. Jos Zuylen gaat met de workshopdeelnemers in gesprek.
 

Bob van der Meer
WORKSHOP
Titel 5. Vragen en antwoorden over pesten.
Thema Pesten.
Instelling Europees Expertisecentrum voor Veiligheid (E2V2)
Presentator Bob van der Meer (Trainer)
Locatie en tijd Conference Room 1 - 11:50
Beschrijving Hoe weet je of je kind gepest wordt? Of zelf een pester is? Hoe vang je signalen op? En welke signalen zijn dat zoal? Welke actie onderneem je als ouder etc ?
De opzet van de workshop is dat men met bruikbare tips/handvatten hierover naar huis gaat.
Adviezen aan ouders, die op verschillende wijze bij pesten betrokken zijn, zijn zeer welkom en ook praktisch.
 

Harry van der Schans
WORKSHOP
Titel 6. So you think you can think. Denken....écht een vak apart!
Thema Creatief denken.
Instelling Koning Willem I College
Presentator Harry van der Schans (Manager De Bono Expertisecentrum)
Locatie en tijd Orange room - 11:50
Beschrijving "We voeden creatief denken" is al jaren een van de kernwaarden van het Koning Willem I College. In alle publicaties over vaardigheden die we nodig hebben in de 21e eeuw, komen we begrippen tegen als innovatie, creatief denken, kritisch denken en evaluatief denken.
Toch zijn er maar weinig scholen die denkvaardigheden een centrale plaats geven. Met ingang van augustus 2012 is het Koning Willem I College gestart met de invoering van denkvaardigheden als vak voor alle studenten.
Tijdens deze afwisselende interactieve presentatie krijgt u een overzicht van het basisprogramma denkvaardigheden en laten we u kennismaken met een aantal denktechnieken.
 

Iliass El Hadioui
WORKSHOP
Titel 7. Opvoeden tussen thuis, school en de straat
Thema Straatcultuur
Instelling Erasmus Universiteit
Presentator Iliass El Hadioui (Onderzoeker/ontwikkelaar)
Locatie en tijd Gardner room - 11:50
Beschrijving Socioloog Iliass El Hadioui zal in zijn lezing spreken over een fenomeen dat zich steeds vaker lijkt voor te doen onder jongeren in een stedelijke omgeving, namelijk het feit dat zij opgroeien in drie leefwerelden met onderling tegenstrijdige pedagogische boodschappen. De leefwereld van thuis, de school en de straat kunnen onderling botsen. El Hadioui zal in zijn lezing ook ingaan op de effectieve maatregelen die ouders kunnen treffen om hun kinderen te begeleiden met betrekking tot deze ' pedagogische meerstemmigheid' waarmee hun kinderen opgroeien.
 

Monique van Dam
WORKSHOP
Titel 8a. Kracht van het puberbrein
Thema Puberbrein.
Instelling ONE WORLDcitizens
Presentator Monique van Dam (Trainer/coach)
Locatie en tijd Cosmolokaal - 11:50
Beschrijving Aan de hand van wat professor Jelle Jolles heeft verteld gaan we met elkaar in gesprek over de wat nieuwe inzichten op:
- het beeld dat we als volwassenen van jongeren hebben: welke beelden kunnen we bijstellen?
- opvoeden en onderwijs: welke veranderingen in opvoeden en onderwijs zijn nodig om de kracht van het puberbrein te behouden en versterken?
 

   Terug

 Portaal  Zoeken