Pers­berichten september 2016


Jaarlijkse Community Dag Koning Willem I College

Zin in een leuk dagje uit? Met activiteiten voor jong en oud? En ook nog eens vlakbij?
Kom dan op zondag 2 oktober naar de jaarlijkse Community Dag van het Koning Willem I College. Met een nostalgische kermis en zangfestival. En met sport- en spelactiviteiten. Maar je kunt ook je haar laten doen, of aan een auto of fiets sleutelen. En: alles is gratis en voor iedereen. Van 11.30 tot 17.00 uur. Kom en beleef het mee!

Een feestelijk dagje uit voor de familie. Dat is de Community Dag. Informeel kennismaken met het Koning Willem I College. Op het grote plein is een nostalgische kermis en een groot terras. Bij de studenten van de Sportacademie kun je sporten en spelletjes spelen. Wil je liever je haar laten doen? Dat kan bij de studenten van de kappersopleiding. Je fiets of auto leer je beter kennen bij de stand van auto- en fietstechniek. En lekker eten proeven, dat gebeurt in het restaurant van de Middelbare Horeca School. Met producten uit eigen tuin.

Themapleinen
Op de themapleinen is van alles te beleven en te doen: sport, spel, dans, gezondheid en eten. Zo wordt duidelijk waar het college voor staat. De beroepsopleidingen werken veel samen met bedrijven en instellingen in stad en regio. Koning Willem I College is dus echt een community college. En dat merk je ook tijdens de Community Dag.

Er is nog meer!
Wat kun je allemaal nog meer doen op deze dag? Wat dacht je van schminken, naar de kinderdisco, advies krijgen over je gezondheid, een beroepskeuzetest doen. Of gewoon lekker op het terras zitten. Er is gratis koffie en thee voor iedereen.

De Community Dag is zondag 2 oktober van 11.30 tot 17.00 uur op de campus van Koning Willem I College aan de Vlijmenseweg 2 in ‘s-Hertogenbosch. Meer info: www.kw1c.nl.

Studenten naar RoemeniĆ« voor renovatie­project

Een groep studenten van de opleidingen Stukadoor, Schilder en Bouwkunde is begin september afgereisd naar Roemenië om daar een opvangtehuis voor wees- en zwerfkinderen op te knappen. En studenten Filmmaker en Fotografie maken een reportage/documentaire van het renovatieproject, waarbij ze ook het leven van de zwerf- en straatjongeren in beeld brengen.

In de periode van 10 september tot 8 oktober zijn drie groepen studenten van verschillende opleidingen aan het werk in het tehuis, in het dorpje Saniob in Roemenië. Doordat de studenten samen op pad en aan het werk gaan kunnen ze veel leren van elkaar en van het leven in Roemenië, waar het leven soms meer ‘overleven’ is. Steeds vaker gebeurt het dat diverse opleidingen van het Koning Willem I College met elkaar samenwerken in projecten.

Het tehuis dat in 2002 is gebouwd biedt opvang aan zo’n 45 kinderen in de leeftijd van 2 tot 21 jaar. In het tehuis wonen kinderen die alleen zijn gelaten door ouders. De redenen hiervoor kunnen zijn: drankmisbruik, drugsgebruik, slechte tot bizarre huisvesting.  De Stichting Caritas Oost Europa Schijndel benaderde het Koning Willem I College met de vraag of studenten mee konden helpen het tehuis op te knappen. De stichting is onderdeel van een internationale stichting die de zorg voor de kinderen in het opvangtehuis financiert. Stichting Caritas Oost Europa Schijndel werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Na 8 oktober moet de renovatie klaar zijn. De gemaakte reportage/documentaire zal dienen als een promotiefilm voor andere studenten om hen het nut te laten inzien van het verkennen van grenzen, letterlijk en figuurlijk. Daarnaast wil de Stichting Caritas Oost Europa Schijndel de film
als voorlichtingsmateriaal gebruiken. Het renovatieproject wordt mede gesponsord door het
bedrijf Strikolith en SPS Sierpleisterfabrikant.

Bijzondere erkenning hybride leeromgeving

Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) roept de hybride leeromgeving van de Middelbare Horeca School van het Koning Willem I College uit tot de belangrijkste innovatie van de
afgelopen 12 jaar. Deze erkenning is het gevolg van vijf jaar investering in samenwerking met het regionaal bedrijfsleven.

Bij een hybride leeromgeving komen school en beroepspraktijk op één plek samen. Het
gedachtegoed van de hybride leeromgeving gaat ervan uit dat er een rijke wereld zit tussen een beroep leren op de werkplek en leren in de schoolse context en brak met de traditionele scheiding tussen theorie en praktijk. Door de theorie steeds aan de praktijk te koppelen, binnen en buiten school, wordt het leren betekenisvoller en daardoor duurzaam.

Inmiddels werken en leren de studenten - naast de stage in de horeca - in vier verschillende
horecaformules binnen het Koning Willem I College. Ieder met een eigen invulling die in samenwerking met het regionaal bedrijfsleven is gerealiseerd. Dit om de kennis en vaardigheden te verbreden.

De studenten ervaren de praktische benadering van het onderwijsprogramma als leerzaam.
Het direct toepassen van kennis zorgt voor verankering. De betrokken horecabedrijven ervaren de samenwerking met onderwijs als een verademing. Voor het opleiden van een beroep moet het contact met het beroep maximaal zijn.

HPBO werd in 2002 opgericht als expertisecentrum voor innovatie en kennisdeling in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) en voerde de subsidieregeling ‘het innovatiearrangement’ uit. In experimentele projecten werkte onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven aan beter en vernieuwd beroepsonderwijs. Uit de twaalf innovatiearrangementen is het Koning Willem I College als beste uit de bus gekomen en deelt samen met het Da Vinci College de eerste plaats. 

Medewerker Koning Willem I College gepromoveerd

Studenten die een tekst bestuderen, doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Zij denken dat deze technieken het meest effectief zijn, waarschijnlijk ook omdat ze makkelijk toepasbaar zijn. Promovenda en medewerkster van het Koning Willem I College Pauline Reijners laat zien dat er andere, effectievere technieken zijn. Zoals technieken die het ophalen van eerder opgeslagen informatie uit het geheugen stimuleren.

Op elk onderwijsniveau zijn de ‘traditionele’ technieken van herhaaldelijk bestuderen en markeren populair. Maar onderzoek laat zien dat deze technieken niet effectief zijn als het gaat om het op langere termijn onthouden en begrijpen van de informatie uit de tekst. Effectiever is het om technieken te gebruiken die je stimuleren om eerder opgeslagen informatie uit het geheugen op te halen, zoals jezelf testen. Als je dat doet, onthoud je de eerder opgeslagen
informatie op de langere termijn beter. Dergelijke technieken worden zelden spontaan gebruikt door studenten. Ze zijn er zich ook niet van bewust dat dezetechnieken effectief zijn. Het lijkt dus raadzaam studenten hierin te begeleiden.

Twee lijnen
Reijners stimuleerde voor haar onderzoek leerlingen en studenten om na het bestuderen van een tekst informatie uit het geheugen op te halen. Ze onderzocht het effect ervan op het onthouden van de informatie op de lange termijn, ze onderzocht het effect op de kwaliteit van prestatie-inschattingen (hoeveel toetsvragen kan ik nu goed beantwoorden) en studieregulatie (moet ik stukken al dan niet nog een keer te bestuderen als voorbereiding op een toets).

Ophaaltaak als ondersteuning
Ze stelt vast dat simpelweg vragen om na het bestuderen van een tekst informatie op te halen niet automatisch leidt tot het beter onthouden van informatie. Beter is het om leerlingen al tijdens het bestuderen van een tekst korte vragen te laten beantwoorden (ophaaltaak). Dit heeft een positief effect op het onthouden van bevraagde informatie en het richt hun aandacht op belangrijke informatie in de tekst. Door ook nog de mogelijkheid te bieden om na het
ophalen van informatie de tekst opnieuw te bestuderen, kunnen ze de ophaaltaak gebruiken om te bepalen wat belangrijk is in de tekst en wat nogmaals bestudeerd moet worden. Ondersteuning in de vorm van een ophaaltaak moet wel goed worden afgestemd. Twee keer hetzelfde type vragen beantwoorden stimuleert dezelfde cognitieve processen. Dit is belangrijk om de informatie in de tekst ook op langere termijn te onthouden, zeker als de test straks ook gaat over informatie uit diezelfde tekst.

Match

Verder is het belangrijk dat er een goede match is tussen de leertaak en een latere test. Een goede match maakt dat leerlingen goed kunnen inschatten of ze de stof beheersen en hoe goed ze straks een toets kunnen maken. Maar een goede match is niet genoeg om te komen tot goede prestatie-inschattingen en studieregulatie. Uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijke gebruik van de informatie die vrijkomt door de ophaaltaak en dit blijkt heel moeilijk te zijn. Het is lastig om na te gaan in hoeverre stof beheerst wordt en wat al dan niet opnieuw moet worden bestudeerd.

Pauline is adviseur bij de dienst Examinering op het Koning Willem I College. Het afgelopen jaar heeft zij naast haar werk haar proefschrift getiteld ‘Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text’ bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit afgerond.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken