Studenten­info van A tot Z (letter V)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Vakanties

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Veiligheid

Het Koning Willem I College heeft bewezen een school te zijn waar iedereen zich veilig voelt. Wij werken er voortdurend aan om dit te behouden.

Vertrouwenspersoon

Dat is iemand die jou persoonlijk kan begeleiden als er sprake is van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, agressie, geweld of pesten. Wie zin de vertrouwenspersonen?

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Locatie Vlijmenseweg 2    
Berry Tijsse Klasen  073 624 97 71  b.tijsseklasen@kw1c.nl 
Locatie van Maerlantstraat
  
Ank Vissers 073 624 95 68 a.vissers@kw1c.nl
Locatie Vavo-College    
Monique Eefting 073 624 95 52  m.eefting@kw1c.nl

Verwijdering

Als je gedrag op school ongepast is, kan dat leiden tot één of meer waarschuwingen of zelfs één of meer schorsingen door de afdelingsdirectie. De zwaarste sanctie is verwijdering: je mag dan definitief niet meer deelnemen aan enige leeractiviteit binnen het Koning Willem I College.

Verzekeringen

Het Koning Willem I College heeft een voor alle studenten een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Beide verzekeringen hebben slechts een aanvullend karakter. Dit wil zeggen dat je alleen een beroep kunt doen op deze verzekeringen als een verzekering die je elders hebt afgesloten onvoldoende of geen dekking biedt.

Ongevallen
Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende de schooluren zowel in de gebouwen als op de bij het college behorende terreinen, op weg van en naar het stagebedrijf.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze aansprakelijkheidsverzekering (ook voor stagiaires) is slechts aanvullend. Schade door en aan motorvoertuigen is meestal uitgesloten.

Voor schademeldingen en voor informatie over afwikkeling van schade kun je contact opnemen met de Shared Servicedek van het Koning Willem I College, tel: 073 624 96 66. 

Verzuim

Verzuim is dat je ongeoorloofd afwezig bent op school of stage. Tot je 18e jaar ben je leerplichtig als je nog geen startkwalificatie hebt (mbo-diploma niveau 2/3/4 of havo-/vwo-diploma).

Klik voor meer informatie over Verzuim en leerplicht.

Vrijstelling

Soms kun je op basis van eerder behaalde diploma's of certificaten één of meer vrijstellingen krijgen. 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken