Werk­gevers

Koning Willem I College en werk­gevers

Als Koning Willem I College staan we midden in de samenleving. We gaan graag duurzame relaties aan met bedrijven en instellingen in de regio.

Samen met deze bedrijven en instellingen bouwen we aan onderwijs en aan een gezonde arbeidsmarkt in de regio. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt door nauw samen te werken met tientallen bedrijven en instellingen. Zo doen onze cursisten ook praktijkervaring op.

Door intensieve samenwerking kan talent blijven groeien en hiermee dus ook organisaties en instellingen. Bij ons is er plaats voor iedereen. En iedereen kan zijn talent optimaal ontwikkelen en benutten.

Wij gaan graag met je in gesprek als je:
* de kennis en kunde van je medewerkers wilt ontwikkelen
* stages en leerbanen kunt bieden aan onze studenten
* een uitdaging hebt, waarvoor je de creatieve denkkracht van onze studenten wilt inzetten

Heb je interesse in een duurzame samenwerking? Neem dan contact op met Bureau Bedrijven & Relaties via ons formulier of via 073 - 624 99 80.

Ontwikkel de ken­nis en kun­de van je mede­werkers

Er zijn verschillende redenen om de kennis en kunde van je medewerkers te ontwikkelen. Zo kan er behoefte zijn aan omscholing en/of bijscholing.

Jouw branche is voortdurend in beweging. Door nieuwe technieken en wet- en regelgeving is het noodzakelijk om je mensen mee te laten groeien. Een extra cursus of opleiding kan hierbij helpen. Een medewerker laat zich dan bijscholen in een bepaalde specialisatie.
Mogelijkheden tot omscholing bieden wij ook aan. Er kan behoefte aan omscholing zijn wanneer een functie of afdeling vervalt. Met omscholing kunnen medewerkers zichzelf laten omscholen voor andere functies binnen een andere branche.

Om- of bijscholing kan in verschillende samenwerkingsvormen:

OPEN TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
Via ons huidige aanbod van opleidingen, trainingen en cursussen kunnen particulieren en organisaties zich inschrijven.

MAATWERK TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
Ben je voor je medewerkers op zoek naar een opleiding, training of cursus op maat? Wij denken graag met je mee. We gaan met je in gesprek om opleidingen en cursussen te verzorgen die aansluiten bij de behoeftes van jouw organisatie of instelling. Hierbij worden wensen besproken als inhoud, tijdstip, locatie, vorm en duur van de cursus of opleiding.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Sta­ges/Leer­ba­nen

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn verplicht tijdens hun studie werkervaring op te doen bij een bedrijf of organisatie. Afhankelijk van het leertraject – bbl of bol – wordt dit beroepspraktijkvorming of stage genoemd.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) – beroepspraktijkvorming (bpv)
Bbl-studenten hebben een leerbaan bij een erkend leerbedrijf. Zij werken daar vier dagen per week en volgen daarnaast een dag per week een opleiding in het mbo.

Beroepsopleidende leerweg (bol) – stage
Bol-studenten volgen vijf dagen per week een opleiding in het mbo. Deze studenten lopen gedurende 20-40% van de opleiding stage bij een erkend leerbedrijf. De onderwijsafdeling bepaalt de stageperiodes.

Erkend leerbedrijf
Wilt u een student een werkervaringsplek aanbieden dan dient u een erkend leerbedrijf te zijn. Deze erkenning kunt u aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Heeft u een geschikte stageplaats of leerbaan? Neem dan contact op met Bureau Bedrijven & Relaties, Ingrid van Erp | 073 624 9 980 | stages-leerbanen@kw1c.nl

Een creatieve op­los­sing voor jouw uit­da­ging

Wij geloven in de creatieve kracht van samenwerken. Onze studenten werken in teams samen aan betekenisvolle uitdagingen van echte opdrachtgevers.

Studenten leren ook van elkaar op het Koning Willem I College. We vinden het belangrijk dat ze leren samenwerken met hun studiegenoten, maar ook daarbuiten met andere vakgebieden. Daarom werken wij in projectonderwijs met interdisciplinaire projecten.

En wat is er interessanter voor studenten dan werken aan echte opdrachten uit het werkveld, van echte opdrachtgevers? Dat doen studenten in Het Talent Atelier. Elke periode werken studenten tien weken aan uitdagende opdrachten van bedrijven, instellingen en goede doelen.

Het mes snijdt aan twee kanten: Onze studenten bekijken jouw uitdaging met een frisse blik. Samen komen zij tot de meest creatieve oplossingen.

Wil jij onze studenten laten nadenken over jouw uitdaging? Neem dan contact op met Bureau Bedrijven & Relaties: 073 - 624 99 80

Sub­si­dies

Wij hebben als Koning Willem I College samen met organisaties en instellingen een maatschappelijke verantwoording om kennis bij organisaties en individuen te ontwikkelen. Het investeren in je medewerkers is belangrijk voor jouw bedrijf of instelling, dat ziet ook de overheid. Er zijn verschillende subsidies en regelingen waarvan je als werkgever gebruik kunt maken.

Lees meer ...

Praktijkverklaring

Voor werkgevers zijn praktijkverklaringen een mooie kans om nieuwe en huidige werknemers zonder startkwalificatie (breder) in te zetten binnen de organisatie en te ontwikkelen tot vakmensen. 

Er is vanuit werkgevers een grote behoefte aan goede  vakmensen, terwijl er een heleboel Nederlanders thuiszitten zonder werk. Helaas is de groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nog groot. Leren met een praktijkverklaring maakt de kans op werk voor deze groep groter. 

Lees meer ...

Mogelijke leer­vormen

De traditionele opleidingsvormen zijn inmiddels achterhaald. Tegenwoordig is er behoefte aan verschillende leervormen waarbij organisaties en medewerkers zelf bepalen hoe en waar zij een cursus, training of opleiding volgen.


Wij bieden de volgende opleidingsvormen aan:

  • Klassikaal
  • Individueel
  • Op één van onze locaties
  • Op locatie bij jouw organisatie of instelling zelf
  • Op afstand (digitaal)
  • Blended (deels digitaal en deels op locatie) 

Waarom kie­zen voor het Koning Willem I Col­lege?

FLEXIBEL CURSUS- EN OPLEIDINGSAANBOD
Hebben jouw medewerkers steeds meer behoefte aan flexibele bij- of omscholing? Je zult vast merken dat je medewerkers zelf willen bepalen waar en wanneer zij studeren. Deze behoefte is er vanwege drukke banen in combinatie met bijvoorbeeld een druk huishouden. Flexibel onderwijs op afstand biedt hierbij uitkomst. Zo kan de cursist zelf bepalen wanneer hij studeert, of dat nu in de ochtend is of juist 's avonds. Wij bieden hierbij verschillende mogelijkheden aan.

BIJSCHOLING, OMSCHOLING EN HERSCHOLING
Ons aanbod geeft de mogelijkheid om je medewerkers te laten omscholen, bijscholen of herscholen. Dit kan via een theoretische of praktische weg. Ook is het mogelijk om bij veel onderdelen een subsidieregeling te treffen. Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijkheden daarvoor. 

KENNIS EN ERVARING
We hebben jarenlang ervaring in het geven van trainingen, opleidingen en cursussen binnen alle vakgebieden. De lesstof en deskundige docenten en trainers bepalen de kwaliteit hiervan. Onze trainers en docenten zijn actief (geweest) binnen hun vakgebied en hebben de benodigde kwaliteit om hun kennis en ervaring over te brengen op cursisten.

SPARRINGSPARTNER
Wij zijn een sparringspartner voor organisaties op het gebied van opleidingen en cursussen. Vind je een bepaalde cursus of opleiding niet terug in ons aanbod? Neem dan contact met ons op. We gaan met je in gesprek over specifieke wensen en behoeftes en bekijken samen de mogelijkheden voor jouw organisatie.

OPLEIDINGEN OP MAAT/INCOMPANY
We bieden ook incompany-trajecten aan. We merken dat de standaardopleidingen niet altijd aansluiten op de wensen en behoeftes van organisaties. Een incompany-traject biedt hier een oplossing voor. Bij ons is het mogelijk om het standaardaanbod toe te passen binnen jouw organisatie, maar dan geheel op maat, zodat het past binnen jouw wensen. Op deze manier maak je het als organisatie mogelijk om je medewerkers te laten bij- of omscholen. Ook bieden we hulp bij het instromen van nieuwe medewerkers.

Aanbod ontwikkeling basisvaardigheden

Werkgevers hebben soms moeite om vacatures op te vullen. Dit komt (mede) door een groep kandidaten die niet beschikt over de benodigde basisvaardigheden. Vaardigheden zoals communiceren, taal, rekenen, computervaardigheden, luisteren of schrijven.

Wij helpen kandidaten bij het ontwikkelen van deze basisvaardigheden door middel van cursussen. Het duurzaam investeren in basisvaardigheden is zowel voor werkgevers als werknemers van meerwaarde.

Lees meer ...

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken