Financiële ondersteuning

Het Koning Willem I College biedt studenten verschillende mogelijkheden op het gebied van financiële ondersteuning voor het betalen van een opleiding.

Mbo-studentenfonds

Het Koning Willem I College heeft een mbo-studentenfonds. Een fonds is een potje met geld bedoeld voor een specifiek doel. Het mbo-studentenfonds is er voor studenten van het Koning Willem I College die financiële ondersteuning nodig hebben bij het betalen van hun opleiding. Ben je bijvoorbeeld tijdens jouw opleiding langdurig ziek, neem je deel in de centrale studentenraad of ben je jonger dan 18 jaar en hebben jouw ouders niet voldoende financiële middelen om jouw opleiding te betalen? Dan kan je een beroep doen op het mbo-studentenfonds van het Koning Willem I College.

In dit document vind je meer informatie over het mbo-studentenfonds van het Koning Willem I College. Wil je gebruik maken van het mbo-studentenfonds? Neem dan contact op met jouw coach.

Stichting Matthias Wolff

Voor zeer uitzonderlijke situaties kan het Koning Willem I College een beroep doen op stichting Matthias Wolff. Deze stichting biedt studenten van het Koning Willem I College financiële ondersteuning wanneer het mbo-studentenfonds dit niet kan. 

Wil je gebruik maken van stichting Matthias Wolff? Neem dan contact op met jouw coach. Samen kunnen jullie een verzoek indienen bij het College van Bestuur van het Koning Willem I College.

Documenten stichting Matthias Wolff

Copyright Koning Willem I College 2024