Samen werken aan de toekomst

Het Koning Willem I College is een plek waar bedrijven, de overheid en het onderwijs samen komen. Samenwerken met de samenleving in de regio’s 's-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Meierijstad en Oss vinden we ontzettend belangrijk. Zo leren onze studenten van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven van onze studenten. Het is onze ambitie om talenten in de regio te behouden, waarbij we een partner voor groei en ontwikkeling zijn.

Onze student, jouw stagiair?

Als werkgever ken je het vast wel: je hebt ruimte voor een stagiair, maar je weet niet waar je moet zoeken. Binnen het Koning Willem I College hebben we hetzelfde vraagstuk: onze studenten zoeken een stage, maar weten niet waar ze moeten beginnen.

Stages KW1C

Studenten van het Koning Willem I College ontwikkelen tijdens hun opleiding jaloersmakende vaardigheden. Blancheren, mouleren, programmeren, organiseren en nog veel meer: ze leren het allemaal. Daarbij hebben ze wel de praktijkervaring vanuit het werkveld nodig. Een stage- of leerwerkplek vanuit jou als werkgever helpt dit doel te behalen. Als werkgever kom je zo al vroeg in aanraking met een goed opgeleide vak professional van de toekomst. En dat is zeker in deze arbeidsmarkt een groot voordeel!

Ben je als werkgever op zoek naar een stagiair? Via onderstaande button vind je een contactformulier. De aanvraag wordt dan onder de aandacht gebracht bij de juiste studenten.

 

Ik zoek een stagiair

Kennismaken met de regio

We laten onze studenten graag kennismaken met de regio. En de regio laten we natuurlijk graag kennismaken met onze studenten. Misschien is een student van het Koning Willem I College wel jouw werknemer van de toekomst.

Doel Behalen Met Open Badges KW1C

Open Badges


Iedereen vindt het fijn om erkend te worden voor bepaalde kennis, kwaliteiten, vaardigheden of bijdragen aan een project.

Op het Koning Willem I College werken we met Open Badges: een digitaal certificaat waarmee werknemers en studenten (h)erkend worden en een specifieke vaardigheid, kennis of bijdrage zichtbaar wordt. Zo stimuleren we het ontwikkelen van jaloersmakende vaardigheden.

Lees meer over Open Badges

Samenwerken

Het Koning Willem I College gelooft in samenwerkingen. Dit is dan ook één van de pijlers in ons meerjarenplan: een verbindend KW1C. Op dit moment werken we al samen met andere onderwijsinstellingen, regionale overheden, bedrijven, instellingen, belangbehartigers en kenniscentra.

Deze samenwerkingen hebben voor ons een hoge prioriteit. Zo kunnen we ons onderwijs beter laten aansluiten op de vraag uit de markt. Onze studenten worden zo nog beter opgeleid. Daarnaast kunnen we onze studenten en medewerkers een stimulerende omgeving aanbieden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking met het Koning Willem I College?

Neem contact met ons op

Branche Regio Commissie

Niet alleen voor onze studenten zoeken we de verbinding met de regio en het werkveld, maar ook voor de kwaliteit van ons onderwijs is deze verbinding zeer belangrijk. Daarvoor hebben we de Branche Regio Commissie in het leven geroepen: een commissie welke staat voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld.

De Branche Regio Commissie bestaat uit verschillende leden, die elk het bedrijf of organisatie en de sector waarin zij werken vertegenwoordigen. Elk lid informeert de onderwijsafdeling over belangrijke ontwikkelingen en trends in de sector waarin zij werkzaam zijn. Deze informatie wordt meegenomen in de ontwikkeling van de opleidingen. Zo betrekken we het regionale bedrijfsleven en zoeken we vanuit een breder oogpunt de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld. Natuurlijk werkt het ook andersom: de onderwijsafdeling vraagt de Branche Regio Commissie om voorgenomen veranderingen in de opleidingen te toetsen in de praktijk.

Ben je geïnteresseerd om als lid deel te nemen aan de Branche Regio Commissie?

Stuur ons een e-mail

De Omgevingsraad van het Koning Willem I College

Talent opleidingen en behouden voor de regio

Het Koning Willem I College leidt talent op voor de regio Noordoost – Brabant. Dat betekent dat ons onderwijs is afgestemd op de behoeftes van het regionale werkveld. Zo dragen wij bij aan de succesvolle toekomst van onze studenten en de groei van de economie in de regio.

Een van de manieren om invulling te geven aan de afstemming met onze omgeving is de Omgevingsraad, opgericht in mei 2023. In de Omgevingsraad zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden van Noordoost - Brabant. De raad is samengesteld met leden uit de vier de regio’s van het Koning Willem I College: ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Oss en Land van Cuijk. De samenstelling van de Omgevingsraad is representatief voor de regio.

De Omgevingsraad is meer dan een klankbordgroep; de raad heeft zeggenschap over de koers van het college en heeft formeel inspraak in ons opleidingenportfolio. Het hebben van een Omgevingsraad met formele inspraak is uniek in het Nederlandse onderwijs.

Voor meer informatie, mail naar: communicatie@kw1c.nl


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters