Aanbod ontwikkeling basisvaardigheden

Het ontwikkelen van basisvaardigheden

Werkgevers hebben soms moeite om vacatures op te vullen. Dit komt (mede) door een groep kandidaten die niet beschikt over de benodigde basisvaardigheden. Vaardigheden zoals communiceren, taal, rekenen, computervaardigheden, luisteren of schrijven.

Wij helpen kandidaten bij het ontwikkelen van deze basisvaardigheden door middel van cursussen. Het duurzaam investeren in basisvaardigheden is zowel voor werkgevers als werknemers van meerwaarde.

Wie komen in aanmerking voor de cursus basisvaardigheden? 

De cursus Basisvaardigheden biedt vooral kansen voor nieuwkomers, arbeidsmigranten en volwassen Nederlanders die niet beschikken over voldoende: 

 • Vaardigheden om zichzelf te redden in het dagelijks leven
 • Hoogopgeleide anderstaligen
 • Deelnemers, vanaf 18 jaar, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het onderwijs

Wat is de rol van het KWIC tijdens dit proces? 

Wij zijn tijdens deze cursus de onderwijsaanbieder, onderwijsbegeleider en partner. 

Onderwijsaanbieder: Wij zijn de specialist in het onderwijs. Naast het mbo, vavo en ISK-onderwijs zijn wij ook verantwoordelijk voor formele educatie, non-formele educatie en inburgeringstrajecten. 

Partner: Wij zijn één van de kartrekkers van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid. We zijn verbonden aan verschillende taalnetwerken van gemeenten en nemen deel aan een aantal grote initiatieven. De verbinding is met en door ons daarom snel gelegd. 

Onderwijsbegeleider: We begeleiden het proces van intake-plaatsing-voortgang-doorstroom/uitstroom voor deelnemers. 

Wij bieden een krachtige leeromgeving

Het bieden van een krachtige leeromgeving is essentieel voor deelnemers. Hiermee bedoelen we dat deelnemers zowel fysieke als emotionele veiligheid ervaren. Deelnemers voelen zich bij ons geborgen en gewaardeerd. 

Met onze leeromgeving bieden we: 

 • Een omgeving met enorm veel interactie (het sociale aspect van leren en het buitenschools leren). 
 • Een omgeving waarin interactief leren en e-learning (24/7 beschikbaar) complementair worden ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken en een maximaal leerresultaat te bereiken. 
 • Bij een contextrijke leeromgeving beperken we ons niet tot schoolsituaties. We gebruiken ervaringen van deelnemers uit het dagelijkse leven: op de werkplek, uit de gezondheidszorg, in opvoedingssituaties en financiën. Door het praktijkgerichte leren ontstaat er een directe verbinding tussen wat relevant en interessant is.

Wat is ons aanbod aan basisvaardigheden? 

Zoals eerder aangegeven bieden we meerdere cursussen aan omtrent het ontwikkelen van basisvaardigheden. Voorbeelden van deze cursussen zijn: 

 • Schakelprogramma Nederlands niveau 1F/2F
 • Rekenen niveau 1F/2F
 • Arbeidsmarkt gerelateerde NT2 (aan de slag)
 • Communiceren op de werkvloer
 • Staatsexamentraject
 • Basiscursus omgaan met de computer ICT
 • Taalclub voor en vroegschoolse educatie
 • Budgetteren 
 • Educatie in het kader van activering 

Interesse?

Wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van basisvaardigheidscursussen? Vul dan het formulier in of bel direct naar 073-624 99 80.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken