ANBI-status

ANBI-status

Het Koning Willem I College heeft een aanvraag ingediend om door de Belastingdienst te worden aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs kunnen dan hun giften aan het Koning Willem I College aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Wij zijn verplicht hierover inzicht te geven op een aantal punten. Deze kunt u hieronder vinden.

Bestuur
Het bestuur van het Koning Willem I College bestaat uit de raad van toezicht en college van bestuur.

Doelstelling en beleid
Het beleid van het Koning Willem I College is gebaseerd op onze missie,
visie, kern- en merkwaarden.


Uitgevoerde activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten die we uitvoeren is terug te lezen in het jaarverslag.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de vigerend  CAO MBO en de maximering van de bezoldiging van de topfunctionarissen op basis van de WNT.
Dit vind je in het jaarverslag. 2017: A.1.10 WNT – verantwoording 2017.

Contact
Contactgegevens Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch

RSIN: 0090.47.499

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken