Multifocus

Het Talent Atelier maakt regelmatig gebruik van de Multifocus methode. Deze praktische methode leert je vanuit meerdere perspectieven naar de werkelijkheid te kijken.

Over de methode

In de Multifocus methode wordt er onderscheid gemaakt tussen zes perspectieven, ook wel focussen. Deze perspectieven zijn geïnspireerd op de Zes Denkhoeden van Edward de Bono, de Zes Niveaus van leren van Bateson en Dilts en de Kernkwadranten van Daniel Ofman.

Multifocus is een praktische methode die je leert vanuit meerdere perspectieven naar de werkelijkheid te kijken. Ieder mens kijkt vanuit zijn eigen perspectief (focus) naar de werkelijkheid. Deze focus bepaalt wat je denkt en wat je doet. Op het moment dat je bewust bent van deze focus en in staat bent om van focus te kunnen veranderen, werk je op een effectievere en creatievere manier samen met anderen.

De methode kan onder andere worden ingezet bij: persoonlijke ontwikkeling (zelfinzicht), teamontwikkeling (zelfinzicht en samenwerking), organisatie ontwikkeling (inzicht in cultuurtype), vergadering en overleg, visie- en beleidsontwikkeling, dienst- en productontwikkeling, (team)coaching, intervisie, functioneringsgesprekken, conflictbemiddeling, mediation en buurtbemiddeling en evaluatie en onderzoek.

Zes focussen van de Multifocus

Zes perspectieven

De zes perspectieven in de methode staan elk metafoor voor een kleur gebaseerd op de Denkhoeden van De Bono:

Geel = positief
Groen = creatief
Rood = subjectief
Blauw = analytisch
Zwart = kritisch
Wit = objectief

Rollen

Elke focus kent zijn eigen rol: de ondernemer (geel), de vernieuwer (groen), de verbinder (rood), de analyticus (blauw), de criticus (zwart) en de onderzoeker (wit). Daarnaast kent elke rol zijn eigen (gekleurde) waarden, kwaliteiten, overtuigingen en vaardigheden (gebaseerd op de Logische Niveaus van Leren van Bateson en Dilts). In praktijk blijkt dat mensen meestal twee of drie focussen op de voorgrond hebben staan.

De Multifocus methode geeft inzicht in jouw wijze van kijken én biedt een praktisch handvat in de communicatie met anderen.

Downloads

Aan de slag met de Multifocus methode? Onderstaande downloads worden gratis beschikbaar gesteld door het Koning Willem I College.

Copyright Koning Willem I College 2024