Internationale schakelklas (ISK)

Onderdeel van het Koning Willem I College is de Internationale Schakelklas (ISK). Jongeren die nieuw zijn in Nederland en (nog) geen of een klein beetje Nederlands spreken gaan tijdens lessen van de Internationale Schakelklas aan de slag met de Nederlandse taal en cultuur. 

Leerling ISK knutselt

Voor wie is de Internationale Schakelklas?

De Internationale Schakelklas van het Koning Willem I College is er voor jongeren uit de gemeente Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss die:

  • tussen de 15 en 18 jaar oud zijn
  • en nieuw zijn in Nederland
  • en nog niet goed genoeg Nederlands spreken om naar de middelbare school te gaan of een mbo opleiding te kunnen volgen

Wat leer je?

Als leerling van de Internationale Schakelklas leer je in ongeveer anderhalf tot twee jaar alles over Nederland, de taal, de cultuur en de maatschappij. Daarbij is het leren van de Nederlandse taal het belangrijkste. Leerlingen leren het begrijpen van de taal, lezen, schrijven en spreken. Ook volgen zij vakken als digitale vaardigheden, rekenen, drama, creatieve lessen en soms ook Engels. In het tweede jaar maken leerlingen kennis met vervolgopleidingen en beroepen in Nederland.

Lestijden

De lessen van de Internationale Schakelklas vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.45 en 14.30 uur. Leerlingen krijgen ongeveer 25 uur per week les. 

Iedere klas bestaat uit ongeveer 16 leerlingen met hetzelfde taalniveau. Ook heeft iedere klas een coach. Deze coach biedt leerlingen extra ondersteuning waar dat nodig is.

Toetsen

Twee keer per jaar vindt er een toetsweek plaats voor de ISK-leerlingen van het Koning Willem I College. Tijdens deze toetsweek staan er verschillende toetsen op de planning. Denk dan aan lezen, luisteren, schrijven, woordenschat, rekenen en soms Engels. Na de toetsweek wordt iedere leerling, samen met de ouder(s), verzorgers of voogd, uitgenodigd voor een gesprek met de coach. Tijdens dat gesprek worden de resultaten van de gemaakte toetsen én de voortgang besproken.

Jongeren leren terwijl ze bewegen
Leerlingen werken aan graffiti opdracht

Na het ISK

Wanneer een leerling voldoende Nederlands spreekt, bekijken we de mogelijkheden voor een vervolgstap. Samen met de leerling kijken we welke vervolgstap het beste past. Zo is het mogelijk om te starten op een middelbare school of te kiezen voor een mbo opleiding, VAVO-opleiding of inburgeringstraject. Daarbij wordt er rekening gehouden met het taalniveau, interesses en talenten van de leerling.

Locaties en aanmelden

Aanmelden voor de Internationale Schakelklas van het Koning Willem I College kan het hele jaar door.  Wel is het aanmeldproces per gemeente verschillend. 

Nadat je bent aangemeld nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Al snel na dat gesprek kun je als leerling starten met de lessen van de Internationale Schakelklas.

Gemeente Bernheze en Oss

Gemeente Maashorst en Meierijstad

Gemeente Bernheze en Oss

De lessen van de Internationale Schakelklas voor jongeren uit de gemeente Bernheze en Oss vinden plaats op locatie Oss, Euterpelaan van het Koning Willem I College.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail via onderstaande knop. 

Stuur een e-mail

Gemeente Maashorst en Meierijstad

De lessen van de Internationale Schakelklas voor jongeren uit de gemeente Maashorst en Meierijstad vinden plaats op locatie Veghel, Muntelaar van het Koning Willem I College.

Aanmelden kan door het invullen van het formulier via onderstaande knop.

Aanmeldformulier
Copyright Koning Willem I College 2024