Bestuur Koning Willem I College herbenoemd

Op dinsdag 26 september zijn voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College de heer Jos van Kessel en lid mevrouw Dominique Majoor herbenoemd door de Raad van Toezicht van het college. De raad kwam tot dit besluit na een positief advies van de Studentenraad en de Ondernemingsraad.

Jos van Kessel is sinds oktober 2019 voorzitter van het College van Bestuur van het Noordoost – Brabantse roc. In eerste instantie op interim basis en sinds april 2020 is hij formeel aangesteld. Dominique Majoor, die tevens vanuit het (middelbaar) beroepsonderwijs lid is van de Onderwijsraad, nam in augustus 2020 zitting in het bestuur.

Leden College van Bestuur Koning Willem 1 College

Veranderingen met impact

Sinds de heer Van Kessel en mevrouw Majoor het Koning Willem I College besturen, zijn er impactvolle veranderingen doorgevoerd bij de onderwijsinstelling. Zo is het Koning Willem I College, met verschillende locaties in ’s-Hertogenbosch, gefuseerd met De Leijgraaf, met locaties in Meierijstad, Oss en Land van Cuijk. Het ‘nieuwe’ Koning Willem I College is daarmee dé aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs in Noordoost – Brabant.

Na de fusie met De Leijgraaf in januari 2022, maakt ook  de heer Peer van Summeren deel uit van het driehoofdige collegiale College van Bestuur. Aangezien Van Summeren een aanstelling heeft voor onbepaalde tijd, zal hij tot zijn pensionering aan het college verbonden zijn.

Samenwerken voor behoud van talent

Het meerjarenbeleidsplan van de onderwijsinstelling, Koers Koning Willem I College 2025, is vooral gericht op behoud van talent in de regio door het vormen van regionale community’s met ondernemers, onderwijs en overheid. Nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven vormt de sleutel om het beroepsonderwijs af te stemmen op de behoeftes van de regionale arbeidsmarkt en zo talent in de regio te ontwikkelen en te behouden.

Van Kessel: “Om echt de verbinding aan te gaan met de regio, richtten wij recent een Omgevingsraad op. Deze raad bestaat uit 60 personen van verschillende bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeentes en instellingen en komt driemaal per jaar bij elkaar. Leden kunnen zelf onderwerpen inbrengen en hebben tot op zekere hoogte instemmingsrecht. Net als de Studentenraad en de Ondernemingsraad is dit een officieel orgaan, wat uniek is in het mbo. De eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels geweest en wij zijn erg blij met en dankbaar voor de inbreng van deze partners. Samen staan we sterk om talent te ontwikkelen en te behouden voor Noordoost – Brabant.”

Copyright Koning Willem I College 2024