Convenant KW1C en BAM Energie & Water verlengd

De bestaande samenwerking tussen Koning Willem I College (KW1C) en BAM Energie & Water (BAM E&W) is onlangs verlengd met een periode van drie jaar. De intenties zijn bekrachtigd in een nieuw convenant. „Beide partijen varen er wel bij, de student is uiteindelijk de grote winnaar." 

De energietransitie, het houdt de samenleving al vele jaren flink bezig. En tegen de achtergrond van de hedendaagse ontwikkelingen op nationaal én internationaal niveau blijft dat voorlopig zo. Vandaag de dag is er op het gebied van energie, water en andere ondergrondse infra volop werkgelegenheid. Voor zowel KW1C als BAM E&W een extra beweegreden om in te spelen op het mechanisme van vraag en aanbod.   

Adequate instroom
'Veelzeggend is dat we momenteel een slordige 100 vacatures op dit specifieke terrein hebben", steekt Rolf te Velde van wal. Hij is directeur Operations bij BAM E&W, die haar hoofdkantoor heeft staan in het Overijsselse Nieuwleusen. „We hebben grote behoefte aan een adequate instroom van technisch personeel en stagiairs op mbo-niveau. Op dit moment zijn er bij ons bedrijf al bbl-studenten van KW1C actief. Dat aantal mag best omhoog", vindt Te Velde. "Aan de andere kant willen we graag een bijdrage leveren aan de verbetering van het technisch mbo-onderwijs, waarvan niet alleen onze toekomstige maar ook onze huidige medewerkers profiteren. Met daarbij een nadrukkelijke focus op de inbedding van allerlei innovaties. Onze werkbegeleiders en instructeurs zijn in ieder geval capabel om de handschoen op te pakken. Het aanbieden van gastcolleges en excursies aan studenten valt onder hetzelfde chapiter. Het leveren van examinatoren en assessoren is een ander aspect waaraan we vanzelfsprekend willen bijdragen. Daarnaast starten we opleidingstrajecten voor personen die willen instromen binnen techniek, waarbij ervaring en een opleiding in de techniek niet vereist zijn.

Dezelfde golflengte
Een van de doelen van KW1C is in samenwerking met het beroepenveld de opleidingen naar een hoger niveau te tillen. „Fijn is dat we op dezelfde golflengte zitten en dezelfde taal spreken. Door kennis en ervaringen uit te wisselen wordt de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven automatisch kleiner. De student is uiteindelijk de grote winnaar. Ook kan de inhoud van de opleidingen op deze manier mooi worden getoetst aan de praktijk. Een betere doorstroom van technische mbo-studenten naar het hbo en de continue ontwikkeling van volwassen medewerkers zijn andere richtpunten", aldus Jacques Doomernik, senior adviseur van het KW1C-Bureau Bedrijven & Relaties. 

Enthousiast maken
„Maar....", vervolgt Te Velde, „tegelijkertijd is belangrijk dat we de jeugd daadwerkelijk enthousiast maken voor de techniek. De term ondergrondse infra klinkt namelijk lang niet voor iedereen als muziek in de oren. Werken in de sleuf, daaraan zit vaak nog een imagoprobleem gekoppeld."

Jos van Kessel, voorzitter van de Raad van Bestuur van KW1C, is óók van mening dat in het voortraject slagen te maken zijn: „Het lijkt me een goede zaak alvast 'voor te sorteren' in het basisonderwijs. Kinderen op jonge leeftijd al enthousiast maken voor techniek. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een relevant thema, al dan niet tijdens een speciale bijeenkomst. Vmbo-ers op hún beurt zou je in projectvorm of via modules een aantal weken kunnen laten meedraaien. Ervaring opdoen, daarmee moet je zo vroeg mogelijk beginnen!"

Tekst: Chris Korsten 

Copyright Koning Willem I College 2024