Dutch Blockchain Coalition meet-up op KW1C

Onlangs hostte het Koning Willem I College de Self Souvereign Identity (SSI) Community - Skills Special meet-up van de Dutch Blockchain Coalition. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

Namens DBC verwelkomde Alexander van den Wall Bake samen met Marc Winsemius alle aanwezigen. Zij gaven een update over landelijke ontwikkelingen, publicaties in de media, het ondernemerspaspoort en het winnen van de IDNext Innovatie Award met het DIIP-protocol.

Meet-up SSI Op KW1C

Verifiable Credentials

Sprekers waren onder andere Martijn Bos (Talentencampus Oss) en Juul de Louw (KW1C), die samen met Impierce Technologies en TangleLabs met het project NGDIL de eerste Nederlandse pilot operationeel hebben, die gebruik maakt van deze SSI-technologie: als onderwijsinstelling geeft het Koning Willem I College herbruikbare en portabele badges uit aan studenten.

Deze badges kunnen als Verifiable Credentials, zoals dat heet, worden geverifieerd en gebruikt door een selectie aan bedrijven en instellingen in de regio. Door het hanteren van open source-technologie, die gebruik maakt van open standaarden en daarmee voldoet aan de eIDAS2.0 wetgeving van de Europese Commissie, creëren we een volwaardig open ecosysteem voor leven lang ontwikkelen op basis van vaardigheden.

Digitale studentidentiteit

Middels een demo deelde Jelle Millenaar (Impierce Technologies) vervolgens hoe dit NGDIL-ecosysteem in de praktijk werkt. Aanmelden voor een opleiding of training is op deze manier heel eenvoudig, laagdrempelig en ook veilig en betrouwbaar. Je behoudt controle over je privacy en deelt alleen die informatie die noodzakelijk is voor je aanmelding. Zo zorg je voor betrouwbare validatie van opgedane kennis en vaardigheden.

NGDIL is een project waarmee we samen vervolgstappen maken om digitale studentidentiteit en blijven leren te ontwikkelen. Het is ooit gestart met een demo en pas nu juist toepasbaar in de werkelijkheid. Dit doen we niet met één organisatie, maar met z’n allen.

App voor installatiemonteurs

Marcel van Lieshout van het Centraal Register Techniek heeft een app geïntroduceerd die installatiemonteurs in staat stelt hun kwalificaties en certificaten effectief te presenteren aan professionele vakbedrijven. Deze app is bijzonder nuttig voor monteurs die gespecialiseerd zijn in het werken met specifieke materialen, zoals het monteren van leidingen voor bepaalde gassen of het afmonteren van elektrische installaties. De app maakt gebruik van Self-Sovereign Identity (SSI) technologie, waarmee gebruikers hun certificaten als Verifiable Credentials kunnen opslaan in hun digitale wallet. Dit stelt vakbedrijven in staat om snel en efficiënt de authenticiteit, waarde en geldigheid van deze certificaten te verifiëren. Bovendien biedt de app de mogelijkheid om naast certificaten ook andere relevante documenten, zoals badges en diploma’s, op een georganiseerde manier op te slaan en te presenteren.

Velocity

Randstad, Rabobank en ING zijn begin dit jaar live gegaan met Velocity. Het begin van een interoperabel ecosysteem rond de kwalificaties van medewerkers. Velocity werkt aan gedecentraliseerd ecosysteem, dat de gefragmenteerde manieren van opslaan van skills en carrièrereputatie op de arbeidsmarkt vervangt door een uniform en uitwisselbaar systeem. Het systeem is gebaseerd op blockchain technologie. Velocity kijkt hiervoor ook naar SSI en Verifiable Credentials om skills-based-hiring en skills-based-inschrijven mogelijk te maken. Door aan te gaan sluiten op internationale open standaarden en eIDAS2.0 wordt het verifiëren van skills eenvoudig en de skills uitwisselbaar tussen ecosystemen.

SURF heeft al jaren ervaring met de transitie van diploma’s naar vaardigheden en met het concept van SSI. SURF kijkt naar het European Learner Model en zoekt, net als bijvoorbeeld NGDIL, naar een nationale aanpak om flexibel onderwijs te organiseren. De focus ligt daarbij op wat de student nodig heeft. SURF gaf een update over de landelijke stand van zaken en die in Europa.

De toekomst

Kortom: tijdens deze meet-up werd duidelijk dat er allerlei initiatieven zijn voor een leven lang leren. De eerste contouren van een interoperabel skills-ecosysteem beginnen zich af te tekenen. Alle aanwezigen zien de noodzaak om samen te werken en er een uitgebreid ecosysteem van te maken, skills-ecosystemen met verbindende wallets en door het gebruik van open standaarden, dat was de boodschap.

Interesse? Neem contact op met Juul de Louw, Informatiemanager bij het Koning Willem I College via [email protected]

Meer weten over Dutch Blockchain Coalition? Kijk op www.dutchblockchaincoalition.org

Copyright Koning Willem I College 2024